ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์รัสเซีย : RUS-ISR-7DWY INSIDE RUSSIA มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์ 7 วัน 5 คืน (100420)
ทัวร์รัสเซีย : RUS-ISR-7DWY INSIDE RUSSIA มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์ 7 วัน 5 คืน (100420)
เส้นทาง ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์
ทัวร์รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ราคาเริ่มต้น 47,888
รหัสทัวร์ THP3-WY-RU-29JAN-10APR20
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
สายการบิน WY
มอสโคว์-จัตุรัสแดง-มหาวิหารเซนต์บาซิล
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์-โบสถ์อัสสัมชัญ-ห้างกุม- ชมเซอร์คัส                                                  
พระราชวังเครมลิน-พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์-โบสถ์อัสสัมชัญ
เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ-มหาวิหารเซนต์ไอแซค
HERMITAGE MUSEUM-โบสถ์หยดเลือด-เรือรบหลวงออโรร่า
Bronze horseman- ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์-METRO
IZMAILOVSKYMARKET-วิหารเซ็นต์เดอซาร์เวียร์-มัสกัต

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพ - MCT มัสกัต- มอสโคว์
X X X
  2 มอสโคว์-จัตุรัสแดง –มหาวิหารเซนต์บาซิล- พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ -ห้างกุม- ชมเซอร์คัส
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 พระราชวังเครมลิน-พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์-โบสถ์อัสสัมชัญ-เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค-HERMITAGE MUSEUM
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 โบสถ์หยดเลือด-เรือรบหลวงออโรร่า-Bronze horseman- ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์- มอสโคว์
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 มอสโคว์–METRO-IZMAILOVSKYMARKET-วิหารเซ็นต์เดอซาร์เวียร์-สนามบิน
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 มัสกัต- กรุงเทพ ฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ - MCT มัสกัต- มอสโคว์
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : มอสโคว์-จัตุรัสแดง –มหาวิหารเซนต์บาซิล- พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ -ห้างกุม- ชมเซอร์คัส
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : พระราชวังเครมลิน-พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์-โบสถ์อัสสัมชัญ-เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค-HERMITAGE MUSEUM
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : โบสถ์หยดเลือด-เรือรบหลวงออโรร่า-Bronze horseman- ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์- มอสโคว์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : มอสโคว์–METRO-IZMAILOVSKYMARKET-วิหารเซ็นต์เดอซาร์เวียร์-สนามบิน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : มัสกัต- กรุงเทพ ฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์รัสเซีย : RUS-ISR-7DWY INSIDE RUSSIA มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์ 7 วัน 5 คืน (100420)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์รัสเซียขายดี
ทัวร์รัสเซีย : MOS-ZA5DWY SUPER PRO RUSSIA MOSCOW ZAGORSK 5 วัน 3 คืน (230920)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,999
ทัวร์รัสเซีย : VKO01 RUSSIA มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 6D3N (290420)
เดินทาง เม.ย.-พ.ค.
ราคาเริ่มต้น 31,999
ทัวร์รัสเซีย : MOS-SMZ-6DT5 SUPER RUSSIA MOSCOW-ZAGORSK 6 วัน 4 คืน (280320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 33,999
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top