ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์รัสเซีย : RUS-HPSA-6DKC HAPPY SNOW-A RUSSIA มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์ 6 วัน 4 คืน (180420)
ทัวร์รัสเซีย : RUS-HPSA-6DKC HAPPY SNOW-A RUSSIA มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์ 6 วัน 4 คืน (180420)
เส้นทาง ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์
ทัวร์รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น 41,999
รหัสทัวร์ THP3-KC-RU-23NOV-18APR20
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน KC
มอสโคว์ - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - METRO - มหาวิหารเซนต์บาซิล
จัตุรัสแดง - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - โบสถ์อัสสัมชัญ 
GUM - ชมเซอร์คัส - SAPSAN EXPRESS TRAIN 
เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาว - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ
มหาวิหารเซนต์ไอแซค - ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ - อัลมาตี้                    
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – มอสโคว์
X X X
  2 มอสโคว์ – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - METRO – มหาวิหารเซนต์บาซิล – จัตุรัสแดง – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ -GUM-ชมเซอร์คัส
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 มอสโคว์ - SAPSAN EXPRESS TRAIN –เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-พระราชวังฤดูหนาว
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – อัลมาตี้
อาหาร X X
  6 อัลมาตี้ - กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – มอสโคว์
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : มอสโคว์ – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - METRO – มหาวิหารเซนต์บาซิล – จัตุรัสแดง – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ -GUM-ชมเซอร์คัส
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : มอสโคว์ - SAPSAN EXPRESS TRAIN –เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-พระราชวังฤดูหนาว
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – อัลมาตี้
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 6
สถานที่ : อัลมาตี้ - กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์รัสเซีย : RUS-HPSA-6DKC HAPPY SNOW-A RUSSIA มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์ 6 วัน 4 คืน (180420)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์รัสเซียขายดี
ทัวร์รัสเซีย : MOS-ZA5DWY SUPER PRO RUSSIA MOSCOW ZAGORSK 5 วัน 3 คืน (230920)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,999
ทัวร์รัสเซีย : VKO01 RUSSIA มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 6D3N (290420)
เดินทาง เม.ย.-พ.ค.
ราคาเริ่มต้น 31,999
ทัวร์รัสเซีย : MOS-SMZ-6DT5 SUPER RUSSIA MOSCOW-ZAGORSK 6 วัน 4 คืน (280320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 33,999
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top