ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์รัสเซีย : GQ3DME-TG001 BELOVED OVERNIGHT TRAIN AND NICHOLAS PALACE รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 7 วัน 5 คืน (240620)
ทัวร์รัสเซีย : GQ3DME-TG001 BELOVED OVERNIGHT TRAIN AND NICHOLAS PALACE รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 7 วัน 5 คืน (240620)
เส้นทาง
ทัวร์รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์
ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น 54,900
รหัสทัวร์ THG1-TG-RU-8FEB-24JUN20
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
สายการบิน TG
มอสโคว์ – พิพิธภัณท์เฮอมิเทจ - จัตุรัสแดง
ถนนช้อปปิ้งเนฟสกี้  เนินเขาสแปร์โรว์
นั่งรถไฟ SAPSAN สู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน
มหาวิหารเซนต์ไอแซค – เข้าชมโบสถ์หยดเลือด 
ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล – ช้อปปิ้งที่ห้าง Galeria 
ชมระบำพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส
นั่งรถไฟตู้นอนระดับเฟิร์สคลาสกลับกรุงมอสโคว์
สถานีรถไฟใต้ดิน – พระราชวังเครมลิน 
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – วิหารเซนต์บาซิล 
ห้างกุม – ละครสัตว์ - ถนนอารบัต 
มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – สนามกีฬาเลนิน 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ – มอสโคว์
X X X
  2 มอสโคว์ – นั่งรถไฟ SAPSAN สู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก– พิพิธภัณท์เฮอมิเทจ – ถนนช้อปปิ้งเนฟสกี้
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 มหาวิหารเซนต์ไอแซค – เข้าชมโบสถ์หยดเลือด – ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล – ช้อปปิ้งที่ห้าง Galeria – ชมระบำพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส- นั่งรถไฟตู้นอนระดับเฟิร์สคลาสกลับกรุงมอสโคว์
อาหาร อาหาร X
  5 มอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – ห้างกุม – ละครสัตว์
X อาหาร X
  6 ถนนอารบัต – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สนามกีฬาเลนิน – สนามบิน
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – มอสโคว์
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : มอสโคว์ – นั่งรถไฟ SAPSAN สู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก– พิพิธภัณท์เฮอมิเทจ – ถนนช้อปปิ้งเนฟสกี้
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : มหาวิหารเซนต์ไอแซค – เข้าชมโบสถ์หยดเลือด – ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล – ช้อปปิ้งที่ห้าง Galeria – ชมระบำพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส- นั่งรถไฟตู้นอนระดับเฟิร์สคลาสกลับกรุงมอสโคว์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : มอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – ห้างกุม – ละครสัตว์
อาหาร : X  อาหาร  X
วัน 6
สถานที่ : ถนนอารบัต – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สนามกีฬาเลนิน – สนามบิน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์รัสเซีย : GQ3DME-TG001 BELOVED OVERNIGHT TRAIN AND NICHOLAS PALACE รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 7 วัน 5 คืน (240620)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ขายดี
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top