ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรป : WTG0508C ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย เยอรมนี 8 วัน 5 คืน (130420)
ทัวร์ยุโรป : WTG0508C ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย เยอรมนี 8 วัน 5 คืน (130420)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย
ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 58,900
รหัสทัวร์ THW6-TG-EU-13APR-20APR20
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน TG
ปารีส – ชมเมือง - ช้อปปิ้งDuty Free 
ห้างสรรพสินค้า แกลลารีลาฟาแยตต์ 
มองมาร์ต - มหาวิหารซาเครเกอร์ 
ดีจอง - กรินเดลวาลด์ 
นั่งรถไฟขึ้นสู่ภูเขาหิมะจุงเฟรา
ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี – อินเทอร์ลาเก้น 
อินซ์บรูกซ์ – หลังคาทองคำ – ซอลส์เบิร์ก
บ้านโมสาร์ท - ฮัลล์สตัทท์ – ฟุสเซ่น 
ปราสาทนอยชวานชไตน์ – โอเบอรามาเกา
แฟรงค์เฟิร์ต
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
X X X
  2 ปารีส – ชมเมือง - ช้อปปิ้งDuty Free - ห้างสรรพสินค้า แกลลารีลาฟาแยตต์
X อาหาร X
  3 ปารีส – มองมาร์ต – มหาวิหารซาเครเกอร์ - ดีจอง
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 ดีจอง - กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟขึ้นสู่ภูเขาหิมะจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี – ลานหิมะ - อินเทอร์ลาเก้น
อาหาร อาหาร X
  5 อินเทอร์ลาเก้น – อินซ์บรูกซ์ – ย่านเมืองเก่า – หลังคาทองคำ - ซอลส์เบิร์ก
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 ซอลส์เบิร์ก - บ้านโมสาร์ท - ฮัลล์สตัทท์ - ฟุสเซ่น
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานชไตน์ – โอเบอรามาเกา – แฟรงค์เฟิร์ต - กรุงเทพฯ
อาหาร X X
  8 กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ปารีส – ชมเมือง - ช้อปปิ้งDuty Free - ห้างสรรพสินค้า แกลลารีลาฟาแยตต์
อาหาร : X  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : ปารีส – มองมาร์ต – มหาวิหารซาเครเกอร์ - ดีจอง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ดีจอง - กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟขึ้นสู่ภูเขาหิมะจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี – ลานหิมะ - อินเทอร์ลาเก้น
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : อินเทอร์ลาเก้น – อินซ์บรูกซ์ – ย่านเมืองเก่า – หลังคาทองคำ - ซอลส์เบิร์ก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ซอลส์เบิร์ก - บ้านโมสาร์ท - ฮัลล์สตัทท์ - ฟุสเซ่น
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานชไตน์ – โอเบอรามาเกา – แฟรงค์เฟิร์ต - กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 8
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรป : WTG0508C ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย เยอรมนี 8 วัน 5 คืน (130420)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ยุโรปตะวันออกขายดี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO 10 POLAND 7 วัน 4 คืน (010620)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,999
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top