ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรป : WQR1107Z สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน (080420)
ทัวร์ยุโรป : WQR1107Z สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน (080420)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์
ราคาเริ่มต้น 49,900
รหัสทัวร์ THW6-QR-EU-20MAR-8APR20
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน QR
มิลาน – ล่องเรือทะเลสาบโคโม
ฟ็อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท – ลูกาโน่
โคโม – เซอร์แมท – เขาแมทเธอร์ฮอร์น
แทช – มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – โลซานน์
เบิร์น – นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงเฟรา
อินเทอลาเค่น – ไมริงเกน / ซุก
ลูเซิร์น – สไตน์ อัม ไรน์ –น้ำตกไรน์
ซูริค
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ–โดฮา
X X X
  2 มิลาน – ล่องเรือทะเลสาบโคโม – ฟ็อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท – ลูกาโน่ – โคโม
X อาหาร อาหาร
  3 โคโม – เซอร์แมท – ชมวิวเขาแมทเธอร์ฮอร์น – แทซ
อาหาร อาหาร X
  4 แทช – มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – โลซานน์ – เบิร์น
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 เบิร์น – นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงเฟรา – อินเทอลาเค่น – ไมริงเกน / ซุก
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 ไมริงเกน / ซุก – ลูเซิร์น – สไตน์ อัม ไรน์ –น้ำตกไรน์ – ซูริค – เดินทางกลับ
อาหาร X X
  7 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ–โดฮา
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : มิลาน – ล่องเรือทะเลสาบโคโม – ฟ็อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท – ลูกาโน่ – โคโม
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : โคโม – เซอร์แมท – ชมวิวเขาแมทเธอร์ฮอร์น – แทซ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : แทช – มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – โลซานน์ – เบิร์น
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เบิร์น – นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงเฟรา – อินเทอลาเค่น – ไมริงเกน / ซุก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ไมริงเกน / ซุก – ลูเซิร์น – สไตน์ อัม ไรน์ –น้ำตกไรน์ – ซูริค – เดินทางกลับ
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 7
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรป : WQR1107Z สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน (080420)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ยุโรปขายดี
ทัวร์ยุโรป : WY112 ไปซิคะ PARIS 5 วัน 3 คืน (270320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 29,888
ทัวร์ยุโรป : EY753 เริดไหมคะ BISOUS PARIS FRANCE 6 วัน 3 คืน (230620)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 29,888
ทัวร์ยุโรป : PEU02-KU PRO FRANCE DOUBLE SHOPPING EP.2 6 วัน 3 คืน (020520)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 34,999
ทัวร์ยุโรป : EK033 อิตาลีเหนือ 7 วัน 4 คืน (230720)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 39,900
ทัวร์ยุโรป : QR209 MONO ITALY ROME VATICAN PISA VENICE MILAN COMO 7D4N (190320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top