ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรป : WQR0308T อิตาลี-ออสเตรีย-เยอรมัน-สวิสฯ (ทิตลิส) 8 วัน (100420)
ทัวร์ยุโรป : WQR0308T อิตาลี-ออสเตรีย-เยอรมัน-สวิสฯ (ทิตลิส) 8 วัน (100420)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรป อิตาลี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน
ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย
ราคาเริ่มต้น 56,900
รหัสทัวร์ THW6-QR-EU-10-17APR20
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน QR
มิลาน - ฟุตบอลอินเตอร์นาซิอองนัลเล่ มิลาโน 
ดูโอโม่ – เวโรน่า - อินสบรูกซ์ – หลังคาทองคำ 
ซอลส์เบิร์ก – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - ฮัลสตัดซ์
มิวนิค - จัตุรัสมาเรียนพลาส - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม
ป่าดํา แบล็ค ฟอเรสท์ – ชมทะเลสาบทิทิเซ่
แองเกลเบิร์ก - ภูเขาหิมะทิตลิส  - Sky Walk
ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี – ลานหิมะ – ภัตตาคารวพานอราม่า
ลูเซิร์น
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
X X X
  2 โดฮา – มิลาน - ฟุตบอลอินเตอร์นาซิอองนัลเล่ มิลาโน - ดูโอโม่ – เวโรน่า
X อาหาร อาหาร
  3 เวโรน่า - อินสบรูกซ์ – หลังคาทองคำ - ซอลส์เบิร์ก – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 ซอลส์เบิร์ก – ฮัลสตัดซ์ – ชมเมือง – มิวนิค - จัตุรัสมาเรียนพลาส - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม
อาหาร X X
  5 มิวนิค - ป่าดํา แบล็ค ฟอเรสท์ – ชมทะเลสาบทิทิเซ่
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 ทิทิเซ่ – แองเกลเบิร์ก - ภูเขาหิมะทิตลิส - SkyWalk - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี – ลานหิมะ – ภัตตาคารวพานอราม่า
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 ลูเซิร์น – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ
อาหาร X X
  8 กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : โดฮา – มิลาน - ฟุตบอลอินเตอร์นาซิอองนัลเล่ มิลาโน - ดูโอโม่ – เวโรน่า
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เวโรน่า - อินสบรูกซ์ – หลังคาทองคำ - ซอลส์เบิร์ก – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ซอลส์เบิร์ก – ฮัลสตัดซ์ – ชมเมือง – มิวนิค - จัตุรัสมาเรียนพลาส - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 5
สถานที่ : มิวนิค - ป่าดํา แบล็ค ฟอเรสท์ – ชมทะเลสาบทิทิเซ่
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ทิทิเซ่ – แองเกลเบิร์ก - ภูเขาหิมะทิตลิส - SkyWalk - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี – ลานหิมะ – ภัตตาคารวพานอราม่า
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : ลูเซิร์น – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 8
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรป : WQR0308T อิตาลี-ออสเตรีย-เยอรมัน-สวิสฯ (ทิตลิส) 8 วัน (100420)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ยุโรปขายดี
ทัวร์ยุโรป : WY112 ไปซิคะ PARIS 5 วัน 3 คืน (270320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 29,888
ทัวร์ยุโรป : PEU02-KU PRO FRANCE DOUBLE SHOPPING EP.2 6 วัน 3 คืน (020520)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 34,999
ทัวร์ยุโรป : EK033 อิตาลีเหนือ 7 วัน 4 คืน (230720)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900
ทัวร์ยุโรป : QR209 MONO ITALY ROME VATICAN PISA VENICE MILAN COMO 7D4N (190320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top