ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรป : WEY0107G สวิสฯ-ฝรั่งเศส-อิตาลี 7 วัน (110420)
ทัวร์ยุโรป : WEY0107G สวิสฯ-ฝรั่งเศส-อิตาลี 7 วัน (110420)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรป อิตาลี
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์
ราคาเริ่มต้น 54,900
รหัสทัวร์ THW6-EY-EU-11-17APR20
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน EY
เจนีวา – อานซี – ชาโมนิกซ์ – อีวัวร์ 
ทุ่งหิมะกลาเซียร์ 3,000 – มิลาน 
ดูโอโม – ฟลอเรนซ์ - นครรัฐวาติกัน
มหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิออเร 
ปิซ่า – โรม  – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ 
โคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี่ 
ช้อปปิ้งย่านบันไดสเปน
ขึ้นเขากลาเซียร์ 3,000 
เข้าชมพิธิภัณฑ์เฟอร์รารี่ 
ช้อปปิ้งเอาท์เล็ทฟิเดนซ่า
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – อาบูดาบี
X X X
  2 เจนีวา – อานซี – ชาโมนิกซ์ – อีวัวร์ – เจนีวา
X อาหาร อาหาร
  3 มองเทอรซ์ – ชมเมือง – กลาเซียร์ 3,000 – มิลาน
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 มิลาน – ดูโอโม – ช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ท ฟิเดนซ่า – เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฟอร์รารี่ – ปราโต้
อาหาร X อาหาร
  5 ปราโต้ – หอเอนเมืองปิซ่าฟลอเรนซ์ – ชมเมืองเก่าฟลอเรนซ์ – กรุงโรม
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน – เดินทางกลับ
อาหาร อาหาร X
  7 อาบูดาบี – กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – อาบูดาบี
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : เจนีวา – อานซี – ชาโมนิกซ์ – อีวัวร์ – เจนีวา
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : มองเทอรซ์ – ชมเมือง – กลาเซียร์ 3,000 – มิลาน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : มิลาน – ดูโอโม – ช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ท ฟิเดนซ่า – เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฟอร์รารี่ – ปราโต้
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ปราโต้ – หอเอนเมืองปิซ่าฟลอเรนซ์ – ชมเมืองเก่าฟลอเรนซ์ – กรุงโรม
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน – เดินทางกลับ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 7
สถานที่ : อาบูดาบี – กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรป : WEY0107G สวิสฯ-ฝรั่งเศส-อิตาลี 7 วัน (110420)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ยุโรปขายดี
ทัวร์ยุโรป : WY112 ไปซิคะ PARIS 5 วัน 3 คืน (270320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,888
ทัวร์ยุโรป : PEU02-KU PRO FRANCE DOUBLE SHOPPING EP.2 6 วัน 3 คืน (020520)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 34,999
ทัวร์ยุโรป : EK033 อิตาลีเหนือ 7 วัน 4 คืน (230720)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900
ทัวร์ยุโรป : QR209 MONO ITALY ROME VATICAN PISA VENICE MILAN COMO 7D4N (190320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top