ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรป : WEK0807O ไฮไลท์ โปรตุเกส 7 วัน 4 คืน (270320)
ทัวร์ยุโรป : WEK0807O ไฮไลท์ โปรตุเกส 7 วัน 4 คืน (270320)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรป โปรตุเกส
ราคาเริ่มต้น 41,900
รหัสทัวร์ THW6-EK-EU-21FEB-27MAR20
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน EK
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ดูไบ
ปอร์โต(มรดกโลก) – โบสถ์แซ่ - ปอร์โต 
บราก้า – กุสมาเรส – อะเวยรู่ – โกอิมบรา
Nazare – โทม่า – ฟาติมา - มหาวิหารฟาติมา 
บาตาลยา – อัลโคบาซา – ออบิโดส – มาฟรา – ลิสบอน
ซินตร้า – แหลมโรก้า - มหาวิหารเจอโร นิโม
อิสระช้อปปิ้งย่านถนน Avenida da Liberdade 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ดูไบ
X X X
  2 ดูไบ – ปอร์โต (มรดกโลก) – โบสถ์แซ่
X X อาหาร
  3 ปอร์โต – บราก้า – กุสมาเรส – อะเวยรู่ – โกอิมบรา
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 โกอิมบรา – Nazare – โทม่า – ฟาติมา - มหาวิหารฟาติมา
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 ฟาติมา – บาตาลยา – อัลโคบาซา – ออบิโดส – มาฟรา – ลิสบอน
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 ลิสบอน – ซินตร้า – แหลมโรก้า - มหาวิหารเจอโร นิโม อิสระช้อปปิ้งย่านถนน Avenida da Liberdade
อาหาร X X
  7 กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ดูไบ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ดูไบ – ปอร์โต (มรดกโลก) – โบสถ์แซ่
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ปอร์โต – บราก้า – กุสมาเรส – อะเวยรู่ – โกอิมบรา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : โกอิมบรา – Nazare – โทม่า – ฟาติมา - มหาวิหารฟาติมา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ฟาติมา – บาตาลยา – อัลโคบาซา – ออบิโดส – มาฟรา – ลิสบอน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ลิสบอน – ซินตร้า – แหลมโรก้า - มหาวิหารเจอโร นิโม อิสระช้อปปิ้งย่านถนน Avenida da Liberdade
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 7
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรป : WEK0807O ไฮไลท์ โปรตุเกส 7 วัน 4 คืน (270320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ยุโรปขายดี
ทัวร์ยุโรป : WY112 ไปซิคะ PARIS 5 วัน 3 คืน (270320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 29,888
ทัวร์ยุโรป : EY753 เริดไหมคะ BISOUS PARIS FRANCE 6 วัน 3 คืน (230620)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,888
ทัวร์ยุโรป : PEU02-KU PRO FRANCE DOUBLE SHOPPING EP.2 6 วัน 3 คืน (020520)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 34,999
ทัวร์ยุโรป : EK033 อิตาลีเหนือ 7 วัน 4 คืน (230720)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 39,900
ทัวร์ยุโรป : QR209 MONO ITALY ROME VATICAN PISA VENICE MILAN COMO 7D4N (190320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top