ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรป : TG995 GRAND ITALY 8 วัน 5 คืน (090620)
ทัวร์ยุโรป : TG995 GRAND ITALY 8 วัน 5 คืน (090620)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรป อิตาลี
ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 39,888
รหัสทัวร์ THB12-TG-EU-21APR-9JUN20
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน TG
นครวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – กรุงโรม
โคลอสเซี่ยม – จัตุรัสโรมัน – บันไดสเปน
เมืองเซียนา – ฟลอเรนซ์  – เขตเมืองเก่าฟลอเรนซ์
เมืองปิซ่า – หอเอนปิซ่า - ลา สเปเซีย – ชิงเกว แตร์เร
ริโอแมก จิโอเร่ – มานาโรล่า – เลแวนโต้
เมสเตร้ – ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เวนิส
จัตุรัสซานมาร์โค – โบสถ์เซนต์มาร์ก
พระราชวังดอจส์ – McArthurGlen Noventa di Piave Designer Outlet
เมืองเวโรนา – มิลาน – มหาวิหารมิลาน
พระบรมมหาราชวังแห่งมิลาน
Galleria Vittorio Emanuele II
เมืองโคโม่ – ทะเลสาบโคโม่
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
  2 สนามบินลีโอดาร์โน ดาร์วินชี อิตาลี – นครวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – กรุงโรม – โคลอสเซี่ยม – จัตุรัสโรมัน – บันไดสเปน – เมืองเซียนา
X อาหาร อาหาร
  3 เมืองเซียนา – ฟลอเรนซ์ – เขตเมืองเก่าฟลอเรนซ์ – เมืองปิซ่า – หอเอนปิซ่า
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 ลา สเปเซีย – ชิงเกว แตร์เร – ริโอแมก จิโอเร่ – มานาโรล่า – เลแวนโต้
อาหาร X อาหาร
  5 เมสเตร้ – ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เวนิส – จัตุรัสซานมาร์โค – โบสถ์เซนต์มาร์ก – พระราชวังดอจส์ – McArthurGlen Noventa di Piave Designer Outlet – เมืองเวโรนา
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 เวโรน่า – มิลาน – มหาวิหารมิลาน – พระบรมมหาราชวังแห่งมิลาน – Galleria Vittorio Emanuele II
อาหาร อาหาร X
  7 มิลาน – เมืองโคโม่ – ทะเลสาบโคโม่ – สนามบินมัลเพนซา มิลาน
อาหาร X X
  8 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินลีโอดาร์โน ดาร์วินชี อิตาลี – นครวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – กรุงโรม – โคลอสเซี่ยม – จัตุรัสโรมัน – บันไดสเปน – เมืองเซียนา
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เมืองเซียนา – ฟลอเรนซ์ – เขตเมืองเก่าฟลอเรนซ์ – เมืองปิซ่า – หอเอนปิซ่า
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ลา สเปเซีย – ชิงเกว แตร์เร – ริโอแมก จิโอเร่ – มานาโรล่า – เลแวนโต้
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เมสเตร้ – ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เวนิส – จัตุรัสซานมาร์โค – โบสถ์เซนต์มาร์ก – พระราชวังดอจส์ – McArthurGlen Noventa di Piave Designer Outlet – เมืองเวโรนา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : เวโรน่า – มิลาน – มหาวิหารมิลาน – พระบรมมหาราชวังแห่งมิลาน – Galleria Vittorio Emanuele II
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 7
สถานที่ : มิลาน – เมืองโคโม่ – ทะเลสาบโคโม่ – สนามบินมัลเพนซา มิลาน
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 8
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรป : TG995 GRAND ITALY 8 วัน 5 คืน (090620)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ยุโรปขายดี
ทัวร์ยุโรป : WY112 ไปซิคะ PARIS 5 วัน 3 คืน (270320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 29,888
ทัวร์ยุโรป : EY753 เริดไหมคะ BISOUS PARIS FRANCE 6 วัน 3 คืน (230620)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 29,888
ทัวร์ยุโรป : PEU02-KU PRO FRANCE DOUBLE SHOPPING EP.2 6 วัน 3 คืน (020520)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 34,999
ทัวร์ยุโรป : EK033 อิตาลีเหนือ 7 วัน 4 คืน (230720)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 39,900
ทัวร์ยุโรป : QR209 MONO ITALY ROME VATICAN PISA VENICE MILAN COMO 7D4N (190320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top