ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรป : GQ3VNO-LH001 A LUXURY VIEW BALTIC ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย ฟินแลนด์ 7 วัน 4 คืน (140520)
ทัวร์ยุโรป : GQ3VNO-LH001 A LUXURY VIEW BALTIC ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย ฟินแลนด์ 7 วัน 4 คืน (140520)
เส้นทาง ทัวร์สแกนดิเนเวีย ฟินแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 45,900
รหัสทัวร์ THG1-LH-EU-6-14MAY20
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน LH
วิลนิอุส – ทราไค
เคานัส – ชัวเลย์ – ริกา
ฟิลส์รันดาเล - ซิกุลด้า
พาร์นู - ทาลลินน์
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ – แฟรงก์เฟิร์ต – วิลนิอุส
X X X
  2 วิลนิอุส – ทราไค - วิลนิอุส
X X อาหาร
  3 วิลนิอุส - เคานัส – ชัวเลย์ – ริกา
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 ริกา – ฟิลส์รันดาเล – ริกา
อาหาร อาหาร X
  5 ริกา –ซิกุลด้า – พาร์นู
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 พาร์นู - ทาลลินน์ – สนามบิน - แฟรงก์เฟิร์ต
อาหาร X X
  7 แฟรงก์เฟิร์ต - กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – แฟรงก์เฟิร์ต – วิลนิอุส
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : วิลนิอุส – ทราไค - วิลนิอุส
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : วิลนิอุส - เคานัส – ชัวเลย์ – ริกา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ริกา – ฟิลส์รันดาเล – ริกา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : ริกา –ซิกุลด้า – พาร์นู
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : พาร์นู - ทาลลินน์ – สนามบิน - แฟรงก์เฟิร์ต
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 7
สถานที่ : แฟรงก์เฟิร์ต - กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
06 - 12 พ.ค. 63
45,900
51,800
45,900
45,900
45,900
14 - 20 พ.ค. 63
45,900
51,800
45,900
45,900
45,900

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรป : GQ3VNO-LH001 A LUXURY VIEW BALTIC ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย ฟินแลนด์ 7 วัน 4 คืน (140520)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์สแกนดิเนเวียขายดี
ทัวร์สแกนดิเนเวีย : QR902 SCANDINAVIA FINLAND SWEDEN NORWAY DENMARK 9D6N (130320)
เดินทาง ก.ย.-ต.ค.
ราคาเริ่มต้น 65,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top