ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรป : GQ3VCE-EK001 READY FOR TAKEOFF อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน (020520)
ทัวร์ยุโรป : GQ3VCE-EK001 READY FOR TAKEOFF อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน (020520)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์
ทัวร์ยุโรป อิตาลี
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรป เนเธอร์แลนด์
ทัวร์ยุโรป เบลเยี่ยม
ราคาเริ่มต้น 62,900
รหัสทัวร์ THG1-EK-EU-16MAR-2MAY20
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน EK
เกาะเวนิส – เวนิส เมสเตร้
มิลาน – อินเทอร์ลาเคน
กรินเดอร์วาล – ยอดเขาจุงเฟรา
ดิจอง – ปารีส – พระราชวังแวร์ซาย
ล่องเรือแม่น้ำแซน - ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่
ประตูชัย – หอไอเฟล – ปารีส – บรูกส์
บรัสเซลส์ – จัตุรัสกรองด์ปลาซ
เทศกาลดอกไม้ KEUKENHOF
อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก
จัตุรัสดัมสแควร์ - อัมสเตอร์ดัม
หมู่บ้านกีธูร์น -  หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ
X X X
  2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – เกาะเวนิส – เวนิส เมสเตร้
X X อาหาร
  3 เวนิส เมสเตร้ – มิลาน – อินเทอร์ลาเคน
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 อินเทอร์ลาเคน – กรินเดอร์วาลด์ – ยอดเขาจุงเฟรา – ดิจอง
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 ดิจอง – ปารีส – พระราชวังแวร์ซาย – ล่องเรือแม่น้ำแซน
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ - ประตูชัย – หอไอเฟล – ช้อปปิ้ง
อาหาร อาหาร X
  7 ปารีส – บรูกส์ – บรัสเซลส์ – จัตุรัสกรองด์ปลาซ
อาหาร อาหาร อาหาร
  8 บรัสเซลส์ – เทศกาลดอกไม้ KEUKENHOF - อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - จัตุรัสดัมสแควร์
อาหาร อาหาร X
  9 อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกีธูร์น - หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ - สนามบิน
อาหาร อาหาร X
  10 ดูไบ – กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : กรุงเทพฯ – ดูไบ – เกาะเวนิส – เวนิส เมสเตร้
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เวนิส เมสเตร้ – มิลาน – อินเทอร์ลาเคน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : อินเทอร์ลาเคน – กรินเดอร์วาลด์ – ยอดเขาจุงเฟรา – ดิจอง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ดิจอง – ปารีส – พระราชวังแวร์ซาย – ล่องเรือแม่น้ำแซน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ - ประตูชัย – หอไอเฟล – ช้อปปิ้ง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 7
สถานที่ : ปารีส – บรูกส์ – บรัสเซลส์ – จัตุรัสกรองด์ปลาซ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : บรัสเซลส์ – เทศกาลดอกไม้ KEUKENHOF - อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - จัตุรัสดัมสแควร์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 9
สถานที่ : อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกีธูร์น - หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ - สนามบิน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 10
สถานที่ : ดูไบ – กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรป : GQ3VCE-EK001 READY FOR TAKEOFF อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน (020520)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ยุโรปขายดี
ทัวร์ยุโรป : WY112 ไปซิคะ PARIS 5 วัน 3 คืน (270320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 29,888
ทัวร์ยุโรป : EY753 เริดไหมคะ BISOUS PARIS FRANCE 6 วัน 3 คืน (230620)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 29,888
ทัวร์ยุโรป : PEU02-KU PRO FRANCE DOUBLE SHOPPING EP.2 6 วัน 3 คืน (020520)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 34,999
ทัวร์ยุโรป : EK033 อิตาลีเหนือ 7 วัน 4 คืน (230720)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 39,900
ทัวร์ยุโรป : QR209 MONO ITALY ROME VATICAN PISA VENICE MILAN COMO 7D4N (190320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top