ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรป : GQ3MXP-TG013 GRAND ITALY CINQUE TERRE AND DOLOMITE อิตาลี ชิงเกว แตร์เรและโดโลไมท์ 9 วัน 6 คืน (140620)
ทัวร์ยุโรป : GQ3MXP-TG013 GRAND ITALY CINQUE TERRE AND DOLOMITE อิตาลี ชิงเกว แตร์เรและโดโลไมท์ 9 วัน 6 คืน (140620)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรป อิตาลี
ราคาเริ่มต้น 55,900
รหัสทัวร์ THG1-TG-EU-5APR-14JUN20
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
สายการบิน TG
มิลาน – เวโรน่า - ออร์ทิเซ่ 
ขึ้นกระเช้าสู่เนินแอลป์ ดิ ซุสเซ่ 
ทะเลสาบมิสุริน่า – ซานวิโต้ ดิ คาดอเร่
เกาะเวนิส – ปาร์ม่า - OUTLET – เจนัว
หมู่บ้านชิงเกว แตร์เร - ปิซ่า - โรม 
นครวาติกัน – โคลอสเซียม
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ
X X X
  2 กรุงเทพฯ – มิลาน – เวโรน่า
X อาหาร X
  3 เวโรน่า – ออร์ทิเซ่ – ขึ้นกระเช้าสู่เนินแอลป์ ดิ ซุสเซ่ – ทะเลสาบมิสุริน่า – ซานวิโต้ ดิ คาดอเร่
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 ซานวิโต้ ดิ คาดอเร่ – เกาะเวนิส – ปาร์ม่า
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 ปาร์ม่า – OUTLET – เจนัว
อาหาร X อาหาร
  6 เจนัว – หมู่บ้านชิงเกว แตร์เร - ปิซ่า
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 ปิซ่า – โรม – นครวาติกัน – โคลอสเซียม
อาหาร อาหาร X
  8 โรม– สนามบิน
อาหาร X X
  9 สนามบิน
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : กรุงเทพฯ – มิลาน – เวโรน่า
อาหาร : X  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : เวโรน่า – ออร์ทิเซ่ – ขึ้นกระเช้าสู่เนินแอลป์ ดิ ซุสเซ่ – ทะเลสาบมิสุริน่า – ซานวิโต้ ดิ คาดอเร่
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ซานวิโต้ ดิ คาดอเร่ – เกาะเวนิส – ปาร์ม่า
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ปาร์ม่า – OUTLET – เจนัว
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : เจนัว – หมู่บ้านชิงเกว แตร์เร - ปิซ่า
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : ปิซ่า – โรม – นครวาติกัน – โคลอสเซียม
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 8
สถานที่ : โรม– สนามบิน
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 9
สถานที่ : สนามบิน
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรป : GQ3MXP-TG013 GRAND ITALY CINQUE TERRE AND DOLOMITE อิตาลี ชิงเกว แตร์เรและโดโลไมท์ 9 วัน 6 คืน (140620)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ยุโรปขายดี
ทัวร์ยุโรป : WY112 ไปซิคะ PARIS 5 วัน 3 คืน (270320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,888
ทัวร์ยุโรป : PEU02-KU PRO FRANCE DOUBLE SHOPPING EP.2 6 วัน 3 คืน (020520)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 34,999
ทัวร์ยุโรป : EK033 อิตาลีเหนือ 7 วัน 4 คืน (230720)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900
ทัวร์ยุโรป : QR209 MONO ITALY ROME VATICAN PISA VENICE MILAN COMO 7D4N (190320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top