ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรป : GQ3MXP-EK041 อิตาลี โครเอเชีย สโลวีเนีย ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน (030720)
ทัวร์ยุโรป : GQ3MXP-EK041 อิตาลี โครเอเชีย สโลวีเนีย ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน (030720)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย
ทัวร์ยุโรป อิตาลี
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์โครเอเชีย
ราคาเริ่มต้น 62,900
รหัสทัวร์ THG1-EK-EU-5APR-3JUL20
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน EK
มิลาน – เจนัว - ลา สเปเซีย
ชิงเกว แตร์เร - ปาร์มา
เวนิส เมสเตร้ – เกาะเวนิส
โอพาเทีย – อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่
ซาเกร็บ – ลูบลิยานา - เบลด
ฮัลสตัท – ซาลส์บวร์ก - เวียนนา
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ – ดูไบ
X X X
  2 ดูไบ – มิลาน – เจนัว
X อาหาร อาหาร
  3 เจนัว - ลา สเปเซีย – ชิงเกว แตร์เร - ปาร์มา
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 ปาร์มา – Outlet – เวนิส เมสเตร้
อาหาร X อาหาร
  5 เวนิส เมสเตร้ – เกาะเวนิส – โอพาเทีย
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 โอพาเทีย – อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ – ซาเกร็บ
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 ซาเกร็บ – ลูบลิยานา
อาหาร อาหาร อาหาร
  8 ลูบลิยานา – เบลด – ฮัลสตัท – ซาลส์บวร์ก
อาหาร อาหาร อาหาร
  9 ซาลส์บวร์ก – เวียนนา – ช้อปปิ้ง – สนามบิน
อาหาร X X
  10 ดูไบ – กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – ดูไบ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ดูไบ – มิลาน – เจนัว
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เจนัว - ลา สเปเซีย – ชิงเกว แตร์เร - ปาร์มา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ปาร์มา – Outlet – เวนิส เมสเตร้
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เวนิส เมสเตร้ – เกาะเวนิส – โอพาเทีย
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : โอพาเทีย – อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ – ซาเกร็บ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : ซาเกร็บ – ลูบลิยานา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : ลูบลิยานา – เบลด – ฮัลสตัท – ซาลส์บวร์ก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 9
สถานที่ : ซาลส์บวร์ก – เวียนนา – ช้อปปิ้ง – สนามบิน
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 10
สถานที่ : ดูไบ – กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรป : GQ3MXP-EK041 อิตาลี โครเอเชีย สโลวีเนีย ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน (030720)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ยุโรปตะวันออกขายดี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO 10 POLAND 7 วัน 4 คืน (010620)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,999
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top