ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรป : GQ3MXP-EK003 อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ (ยอดเขาทิตลิส) ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน (020520)
ทัวร์ยุโรป : GQ3MXP-EK003 อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ (ยอดเขาทิตลิส) ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน (020520)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรป อิตาลี
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรป เนเธอร์แลนด์
ทัวร์ยุโรป เบลเยี่ยม
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์
ราคาเริ่มต้น 55,900
รหัสทัวร์ THG1-EK-EU-17MAR-2MAY20
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
สายการบิน EK
มิลาน – ลูเซิร์น - แองเกิ้ลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – ดิจอง
ปารีส – หอไอเฟล – ประตูชัย – ล่องเรือบาโตมุช
พระราชวังแวร์ซายน์ – ช้อปปิ้ง - บรูกก์ – บรัสเซลส์ 
จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ – แอนท์เวิร์ป - เทศกาลดอกไม้ KEUKENHOF 
อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกังหันลม - ล่องเรือหลังคากระจก 
สถาบันสอนการเจียระไนเพชร – จัตุรัสดัมสแควร์
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ – ดูไบ
X X X
  2 ดูไบ – มิลาน – ลูเซิร์น
X อาหาร อาหาร
  3 ลูเซิร์น – แองเกิ้ลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – ดิจอง
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 ดิจอง – ปารีส – หอไอเฟล – ประตูชัย – ล่องเรือบาโตมุช
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 พระราชวังแวร์ซายน์ – ช้อปปิ้ง
อาหาร อาหาร X
  6 ปารีส – บรูกก์ – บรัสเซลส์ – จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ – แอนท์เวิร์ป
อาหาร อาหาร X
  7 แอนท์เวิร์ป – เทศกาลดอกไม้ KEUKENHOF - อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกังหันลม
อาหาร อาหาร อาหาร
  8 อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – สถาบันสอนการเจียระไนเพชร – จัตุรัสดัมสแควร์ – สนามบิน
อาหาร X X
  9 กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – ดูไบ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ดูไบ – มิลาน – ลูเซิร์น
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ลูเซิร์น – แองเกิ้ลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – ดิจอง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ดิจอง – ปารีส – หอไอเฟล – ประตูชัย – ล่องเรือบาโตมุช
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : พระราชวังแวร์ซายน์ – ช้อปปิ้ง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 6
สถานที่ : ปารีส – บรูกก์ – บรัสเซลส์ – จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ – แอนท์เวิร์ป
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 7
สถานที่ : แอนท์เวิร์ป – เทศกาลดอกไม้ KEUKENHOF - อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกังหันลม
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – สถาบันสอนการเจียระไนเพชร – จัตุรัสดัมสแควร์ – สนามบิน
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 9
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรป : GQ3MXP-EK003 อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ (ยอดเขาทิตลิส) ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน (020520)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ยุโรปขายดี
ทัวร์ยุโรป : WY112 ไปซิคะ PARIS 5 วัน 3 คืน (270320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,888
ทัวร์ยุโรป : PEU02-KU PRO FRANCE DOUBLE SHOPPING EP.2 6 วัน 3 คืน (020520)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 34,999
ทัวร์ยุโรป : EK033 อิตาลีเหนือ 7 วัน 4 คืน (230720)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900
ทัวร์ยุโรป : QR209 MONO ITALY ROME VATICAN PISA VENICE MILAN COMO 7D4N (190320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top