ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรป : GQ3LIS-EK008 CLASSIC PORTUGAL-SPAIN 10 วัน 7 คืน (060620)
ทัวร์ยุโรป : GQ3LIS-EK008 CLASSIC PORTUGAL-SPAIN 10 วัน 7 คืน (060620)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรป สเปน
ทัวร์ยุโรป โปรตุเกส
ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 56,900
รหัสทัวร์ THG1-EK-EU-4APR-6JUN20
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน EK
ลิสบอน – แหลมโรกา – ซินทรา – ฟาติมา
โกอิมบรา – ปอร์โต้ – ซาลามังกา 
เซอโกเบีย – มาดริด – พระราชวังหลวง 
มาดริด – โทเลโด – มหาวิหารแห่งโทเลโด
ชมโชว์ระบำฟลามิงโก้ - วาเลนเซีย
บาร์เซโลน่า – ซากราดา แฟมิเลีย
ปาร์ค กูเอล – เนินเขา Montjuïc
สนามฟุตบอลคัมป์นู
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ
X X X
  2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – ลิสบอน
X X อาหาร
  3 ลิสบอน – แหลมโรกา – ซินทรา – ฟาติมา – โกอิมบรา
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 กอร์โดบา – ปอร์โต้ – ซาลามังกา
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 ซาลามังกา – เซอโกเบีย – มาดริด – พระราชวังหลวง
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 มาดริด – โทเลโด – มหาวิหารแห่งโทเลโด - ชมโชว์ระบำฟลามิงโก้
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 มาดริด – วาเลนเซีย
อาหาร อาหาร อาหาร
  8 วาเลนเซีย – บาร์เซโลน่า – ซากราดา แฟมิเลีย – ปาร์ค กูเอล
อาหาร อาหาร อาหาร
  9 บาร์เซโลน่า – เนินเขา Montjuïc – สนามฟุตบอลคัมป์นู – สนามบิน
อาหาร อาหาร X
  10 ดูไบ – กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : กรุงเทพฯ – ดูไบ – ลิสบอน
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ลิสบอน – แหลมโรกา – ซินทรา – ฟาติมา – โกอิมบรา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : กอร์โดบา – ปอร์โต้ – ซาลามังกา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ซาลามังกา – เซอโกเบีย – มาดริด – พระราชวังหลวง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : มาดริด – โทเลโด – มหาวิหารแห่งโทเลโด - ชมโชว์ระบำฟลามิงโก้
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : มาดริด – วาเลนเซีย
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : วาเลนเซีย – บาร์เซโลน่า – ซากราดา แฟมิเลีย – ปาร์ค กูเอล
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 9
สถานที่ : บาร์เซโลน่า – เนินเขา Montjuïc – สนามฟุตบอลคัมป์นู – สนามบิน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 10
สถานที่ : ดูไบ – กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
06 - 15 มิ.ย. 63
56,900
68,800
56,900
56,900
56,900

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรป : GQ3LIS-EK008 CLASSIC PORTUGAL-SPAIN 10 วัน 7 คืน (060620)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ยุโรปขายดี
ทัวร์ยุโรป : WY112 ไปซิคะ PARIS 5 วัน 3 คืน (270320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 29,888
ทัวร์ยุโรป : EY753 เริดไหมคะ BISOUS PARIS FRANCE 6 วัน 3 คืน (230620)
เดินทาง มิ.ย.-ก.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,888
ทัวร์ยุโรป : PEU02-KU PRO FRANCE DOUBLE SHOPPING EP.2 6 วัน 3 คืน (020520)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 34,999
ทัวร์ยุโรป : EK033 อิตาลีเหนือ 7 วัน 4 คืน (230720)
เดินทาง มิ.ย.-ก.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900
ทัวร์ยุโรป : QR209 MONO ITALY ROME VATICAN PISA VENICE MILAN COMO 7D4N (190320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top