ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรป : GQ3CDG-TG003 FRANCE BELGIUM NETHERLAND ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอแลนด์ 9 วัน 6 คืน (090520)
ทัวร์ยุโรป : GQ3CDG-TG003 FRANCE BELGIUM NETHERLAND ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอแลนด์ 9 วัน 6 คืน (090520)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรป เนเธอร์แลนด์
ทัวร์ยุโรป เบลเยี่ยม
ราคาเริ่มต้น 55,900
รหัสทัวร์ THG1-TG-EU-25DEC19-9MAY20
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
สายการบิน TG
ปารีส – รูอ็อง – โดวิลล์ – แซ็ง มาโล - มงต์แซงต์มิเชล – ตูร์
ปราสาทเชอนองโซ – ชองบอร์ด – พระราชวังแวร์ซายน์ 
ประตูชัย – หอไอเฟล – บรัสเซลล์ – จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ 
อนุสรณ์อะโตเมี่ยม - บรัสเซลล์ – อัมส์เตอร์ดัม – หมู่บ้านกังหัน 
ล่องเรือหลังคากระจก – จตุรัสดัมสแควร์ - อัมส์เตอร์ดัม 
เทศกาลดอกไม้เคอเคนฮอฟ – รอตเตอร์ดัม
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ
X X X
  2 กรุงเทพฯ – ปารีส – รูอ็อง – โดวิลล์ – แซ็ง มาโล
X อาหาร อาหาร
  3 แซ็ง มาโล – มงต์แซงต์มิเชล – ตูร์
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 ตูร์ – ปราสาทเชอนองโซ – ชองบอร์ด – พระราชวังแวร์ซายน์ – ปารีส
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 ปารีส – ประตูชัย – หอไอเฟล – บรัสเซลล์ – จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ – อนุสรณ์อะโตเมี่ยม
อาหาร อาหาร X
  6 บรัสเซลล์ – อัมส์เตอร์ดัม – หมู่บ้านกังหัน – ล่องเรือหลังคากระจก – จตุรัสดัมสแควร์
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 อัมส์เตอร์ดัม – เทศกาลดอกไม้เคอเคนฮอฟ – รอตเตอร์ดัม
อาหาร อาหาร อาหาร
  8 รอตเตอร์ดัม – บรัสเซลล์ – สนามบิน
อาหาร X X
  9 กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : กรุงเทพฯ – ปารีส – รูอ็อง – โดวิลล์ – แซ็ง มาโล
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : แซ็ง มาโล – มงต์แซงต์มิเชล – ตูร์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ตูร์ – ปราสาทเชอนองโซ – ชองบอร์ด – พระราชวังแวร์ซายน์ – ปารีส
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ปารีส – ประตูชัย – หอไอเฟล – บรัสเซลล์ – จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ – อนุสรณ์อะโตเมี่ยม
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 6
สถานที่ : บรัสเซลล์ – อัมส์เตอร์ดัม – หมู่บ้านกังหัน – ล่องเรือหลังคากระจก – จตุรัสดัมสแควร์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : อัมส์เตอร์ดัม – เทศกาลดอกไม้เคอเคนฮอฟ – รอตเตอร์ดัม
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : รอตเตอร์ดัม – บรัสเซลล์ – สนามบิน
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 9
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรป : GQ3CDG-TG003 FRANCE BELGIUM NETHERLAND ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอแลนด์ 9 วัน 6 คืน (090520)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ยุโรปขายดี
ทัวร์ยุโรป : WY112 ไปซิคะ PARIS 5 วัน 3 คืน (270320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,888
ทัวร์ยุโรป : PEU02-KU PRO FRANCE DOUBLE SHOPPING EP.2 6 วัน 3 คืน (020520)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 34,999
ทัวร์ยุโรป : EK033 อิตาลีเหนือ 7 วัน 4 คืน (230720)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900
ทัวร์ยุโรป : QR209 MONO ITALY ROME VATICAN PISA VENICE MILAN COMO 7D4N (190320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top