ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรป : Europe Super Classic (A) ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน ออสเตรีย อิตาลี 10 วัน (110420)
ทัวร์ยุโรป : Europe Super Classic (A) ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน ออสเตรีย อิตาลี 10 วัน (110420)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย
ทัวร์ยุโรป อิตาลี
ราคาเริ่มต้น 82,900
รหัสทัวร์ THV3-TG-EU-11-20APR20
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน TG
ปารีส - แวร์ซายส์ - เวอร์ลิซี่ - TGV
สตราสบรูก - ลูเซิร์น - อินเทอร์ลาเก้น
ลินเดา - โฮเฮนชวานเกา - อินน์สบรูค
เวโรน่า - เวนิส เมสเตร้ - ปิซ่า
เซียน่า - โรม
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สุวรรณภูมิ
X X X
  2 ปารีส-แวร์ซายส์-ปารีส-เวอร์ลิซี่ (ฝรั่งเศส)
X อาหาร อาหาร
  3 เวอร์ลิซี่-ปารีส-TGV-สตราสบรูก (ฝรั่งเศส)-ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 ลูเซิร์น-อินเทอร์ลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์)-ลินเดา (เยอรมัน)
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 ลินเดา-โฮเฮนชวานเกา (เยอรมัน)-อินน์สบรูค (ออสเตรีย)
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 อินนส์บรูค (ออสเตรีย)-เวโรน่า-เวนิส เมสเตร้ (อิตาลี)
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 เวนิส เมสเตร้-ปิซ่า (อิตาลี)
อาหาร อาหาร อาหาร
  8 ปิซ่า-เซียน่า-โรม (อิตาลี)
อาหาร อาหาร X
  9 โรม (อิตาลี)
อาหาร X X
  10 สุวรรณภูมิ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ปารีส-แวร์ซายส์-ปารีส-เวอร์ลิซี่ (ฝรั่งเศส)
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เวอร์ลิซี่-ปารีส-TGV-สตราสบรูก (ฝรั่งเศส)-ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ลูเซิร์น-อินเทอร์ลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์)-ลินเดา (เยอรมัน)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ลินเดา-โฮเฮนชวานเกา (เยอรมัน)-อินน์สบรูค (ออสเตรีย)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : อินนส์บรูค (ออสเตรีย)-เวโรน่า-เวนิส เมสเตร้ (อิตาลี)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : เวนิส เมสเตร้-ปิซ่า (อิตาลี)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : ปิซ่า-เซียน่า-โรม (อิตาลี)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 9
สถานที่ : โรม (อิตาลี)
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 10
สถานที่ : สุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรป : Europe Super Classic (A) ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน ออสเตรีย อิตาลี 10 วัน (110420)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ยุโรปขายดี
ทัวร์ยุโรป : WY112 ไปซิคะ PARIS 5 วัน 3 คืน (270320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 29,888
ทัวร์ยุโรป : PEU02-KU PRO FRANCE DOUBLE SHOPPING EP.2 6 วัน 3 คืน (020520)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 34,999
ทัวร์ยุโรป : EK033 อิตาลีเหนือ 7 วัน 4 คืน (230720)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900
ทัวร์ยุโรป : QR209 MONO ITALY ROME VATICAN PISA VENICE MILAN COMO 7D4N (190320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top