ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรป : EURO 6 อิตาลี-ออสเตรีย-เยอรมัน-สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน (221019)
ทัวร์ยุโรป : EURO 6 อิตาลี-ออสเตรีย-เยอรมัน-สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน (221019)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรป อิตาลี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน
ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์
ราคาเริ่มต้น 39,999
รหัสทัวร์ THV1-EK-EU-26JUN-22OCT19
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน EK
ดูไบ – เวนิส – เกาะเวนิส – เวนิส – อินบรูคส์– ซาลเบิร์กซก – ฮัลสตัท – มิวนิค – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์–ทะเลสาบทิทิเช่ ทะเลสาบทิทิเช่ -แองเกิลเบิร์ก – ลูเซิร์น – ซูริค – น้้ำตกไรน์
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ
X X X
  2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – เวนิส – เกาะเวนิส – เวนิส
X X อาหาร
  3 เวนิส – อินบรูคส์– ซาลเบิร์ก
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – มิวนิค
อาหาร X อาหาร
  5 มิวนิค – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์–ทะเลสาบทิทิเช่ ทะเลสาบทิทิเช่
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 แองเกิลเบิร์ก – ลูเซิร์น – ซูริค – น้้ำตกไรน์ – ดูไบ
อาหาร X X
  7 ดูไบ – กรุงเทพ ฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : กรุงเทพฯ – ดูไบ – เวนิส – เกาะเวนิส – เวนิส
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เวนิส – อินบรูคส์– ซาลเบิร์ก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – มิวนิค
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : มิวนิค – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์–ทะเลสาบทิทิเช่ ทะเลสาบทิทิเช่
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : แองเกิลเบิร์ก – ลูเซิร์น – ซูริค – น้้ำตกไรน์ – ดูไบ
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 7
สถานที่ : ดูไบ – กรุงเทพ ฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรป : EURO 6 อิตาลี-ออสเตรีย-เยอรมัน-สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน (221019)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ยุโรปขายดี

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ยุโรป : Paris เชอแตม 6 วัน (071219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900
ทัวร์ยุโรป : EURO 11 MONO SPAIN 7 DAYS (161019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,999
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top