ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรป : EASY CLASSIC ITALY 7 วัน 4 คืน (181020)
ทัวร์ยุโรป : EASY CLASSIC ITALY 7 วัน 4 คืน (181020)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรป อิตาลี
ราคาเริ่มต้น 37,990
รหัสทัวร์ THZ2-CX-EU-14JUN-18OCT20
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน CX
กรุงโรม – นครรัฐวาติกัน – โรมันฟอรัม
มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - วิหารแพนธีออน
สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม - น้ำพุเทรวี่ 
บันไดสเปน - ปิซ่า – ฟลอเรนซ์ 
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอเอนปิซ่า 
โบโลญญา - เวนิส เมสเตร 
ท่าเรือตรอนเคตโต้ - ล่องเรือสู่ เวนิส 
สะพานถอนหายใจ - สะพานรีอัลโต 
จัตุรัสซานมาร์โค - ปราสาทสฟอร์เซสโก้
ล่องเรือกลับสู่ท่าเรือตรอนเคตโต้ 
เวนิส เมสเตรเวนิส เมสเตร 
มิลาน – ดูโอโมหรือมหาวิหารแห่งมิลาน 
แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอ็มมานูเอลที่ 2มิลาน 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง
X X X
  2 กรุงโรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม – โรมันฟอรัม – วิหารแพนธีออน – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน
X อาหาร X
  3 กรุงโรม – ปิซ่า – ฟลอเรนซ์ – ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอเอนปิซ่า – โบโลญญา
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 โบโลญญา – เวนิส เมสเตร – ท่าเรือตรอนเคตโต้ – ล่องเรือสู่ เวนิส – สะพานถอนหายใจ– สะพานรีอัลโต – จัตุรัสซานมาร์โค – ชมเมือง – ล่องเรือกลับสู่ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เวนิส เมสเตร
อาหาร อาหาร X
  5 เวนิส เมสเตร – มิลาน – ปราสาทสฟอร์เซสโก้ – ดูโอโมหรือมหาวิหารแห่งมิลาน – แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอ็มมานูเอลที่ 2
อาหาร อาหาร X
  6 มิลาน – ท่าอากาศยานมิลาโน มัลเปนซา
อาหาร X X
  7 ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – ฮ่องกง
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : กรุงโรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม – โรมันฟอรัม – วิหารแพนธีออน – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน
อาหาร : X  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : กรุงโรม – ปิซ่า – ฟลอเรนซ์ – ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอเอนปิซ่า – โบโลญญา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : โบโลญญา – เวนิส เมสเตร – ท่าเรือตรอนเคตโต้ – ล่องเรือสู่ เวนิส – สะพานถอนหายใจ– สะพานรีอัลโต – จัตุรัสซานมาร์โค – ชมเมือง – ล่องเรือกลับสู่ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เวนิส เมสเตร
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : เวนิส เมสเตร – มิลาน – ปราสาทสฟอร์เซสโก้ – ดูโอโมหรือมหาวิหารแห่งมิลาน – แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอ็มมานูเอลที่ 2
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 6
สถานที่ : มิลาน – ท่าอากาศยานมิลาโน มัลเปนซา
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 7
สถานที่ : ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรป : EASY CLASSIC ITALY 7 วัน 4 คืน (181020)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ยุโรปขายดี
ทัวร์ยุโรป : WY112 ไปซิคะ PARIS 5 วัน 3 คืน (270320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 29,888
ทัวร์ยุโรป : EY753 เริดไหมคะ BISOUS PARIS FRANCE 6 วัน 3 คืน (230620)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 29,888
ทัวร์ยุโรป : PEU02-KU PRO FRANCE DOUBLE SHOPPING EP.2 6 วัน 3 คืน (020520)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 34,999
ทัวร์ยุโรป : EK033 อิตาลีเหนือ 7 วัน 4 คืน (230720)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 39,900
ทัวร์ยุโรป : QR209 MONO ITALY ROME VATICAN PISA VENICE MILAN COMO 7D4N (190320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top