ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรป : 007 Swiss Italy Dolomite 8 วัน 5 คืน (110420)
ทัวร์ยุโรป : 007 Swiss Italy Dolomite 8 วัน 5 คืน (110420)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์
ทัวร์ยุโรป อิตาลี
ราคาเริ่มต้น 69,900
รหัสทัวร์ THV3-TG-EU-11APR-18APR20
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน TG
ซูริค-ชาฟฮาวเซ่น-โบลซาโน่-เวโรน่า
Fidenza Village Outlet-มิลาน-มองเทรอซ์
เวเว่ย์-โลซานน์-อินเทอร์ลาเก้น-ยอดเขาชิลธอร์น
ลูเซิร์
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ
X X X
  2 ซูริค-ชาฟฮาวเซ่น (สวิตเซอร์แลนด์)-โบลซาโน่ (อิตาลี)
X อาหาร อาหาร
  3 โบลซาโน่-เวโรน่า (อิตาลี)
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 เวโรน่า-Fidenza Village Outlet-มิลาน (อิตาลี)
อาหาร X อาหาร
  5 มิลาน (อิตาลี)-มองเทรอซ์-เวเว่ย์-โลซานน์-อินเทอร์ลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์)
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 อินเทอร์ลาเก้น-ยอดเขาชิลธอร์น-ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)
อาหาร อาหาร X
  7 ลูเซิร์น-ซูริค-สนามบิน (สวิตเซอร์แลนด์)
อาหาร X X
  8 สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ซูริค-ชาฟฮาวเซ่น (สวิตเซอร์แลนด์)-โบลซาโน่ (อิตาลี)
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : โบลซาโน่-เวโรน่า (อิตาลี)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เวโรน่า-Fidenza Village Outlet-มิลาน (อิตาลี)
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : มิลาน (อิตาลี)-มองเทรอซ์-เวเว่ย์-โลซานน์-อินเทอร์ลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : อินเทอร์ลาเก้น-ยอดเขาชิลธอร์น-ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 7
สถานที่ : ลูเซิร์น-ซูริค-สนามบิน (สวิตเซอร์แลนด์)
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 8
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรป : 007 Swiss Italy Dolomite 8 วัน 5 คืน (110420)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ยุโรปขายดี
ทัวร์ยุโรป : WY112 ไปซิคะ PARIS 5 วัน 3 คืน (270320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 29,888
ทัวร์ยุโรป : EY753 เริดไหมคะ BISOUS PARIS FRANCE 6 วัน 3 คืน (230620)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 29,888
ทัวร์ยุโรป : PEU02-KU PRO FRANCE DOUBLE SHOPPING EP.2 6 วัน 3 คืน (020520)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 34,999
ทัวร์ยุโรป : EK033 อิตาลีเหนือ 7 วัน 4 คืน (230720)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 39,900
ทัวร์ยุโรป : QR209 MONO ITALY ROME VATICAN PISA VENICE MILAN COMO 7D4N (190320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top