ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : WTG0308M ยุโรปแอลป์ 8 วัน(จุงเฟรา) เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน (250620)
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : WTG0308M ยุโรปแอลป์ 8 วัน(จุงเฟรา) เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน (250620)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน
ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย
ราคาเริ่มต้น 52,900
รหัสทัวร์ THW6-TG-EU-20FEB-25JUN20
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน TG
มิวนิค – โอเบอรามาเกา - โฮเฮนชวานเกา
ปราสาทนอยชวานชไตน์ – ฟุสเซ่น - ฮัลสตัดซ์  
ซอลส์เบิร์ก – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง 
Designer Outlet Salzburg - เบิร์ชเทสกาเด้น 
ทะเลสาบกษัตริย์ อินสบรูกซ์ – หลังคาทองคำ 
อินสบรูกซ์ – ลิกเทนสไตน์ – อินเทอร์ลาเก้น 
ช้อปปิ้ง - กรินเดลวาลด์ - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี
นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา 
ไคลน์ไชเด็ค – ทิทิเซ่ – ซูริค
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
X X X
  2 มิวนิค – โอเบอรามาเกา – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – ฟุสเซ่น
X อาหาร อาหาร
  3 ฟุสเซ่น – ฮัลสตัดซ์ – ซอลส์เบิร์ก – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 ซอลส์เบิร์ก – Designer Outlet Salzburg - เบิร์ชเทสกาเด้น - ทะเลสาบกษัตริย์ - อินสบรูกซ์ – หลังคาทองคำ
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 อินสบรูกซ์ – ลิกเทนสไตน์ – อินเทอร์ลาเก้น – ช้อปปิ้ง
อาหาร อาหาร X
  6 อินเทอร์ลาเค่น – กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า – ไคลน์ไชเด็ค – ทิทิเซ่
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 ทิทิเซ่ – ซูริค – กรุงเทพฯ
อาหาร X X
  8 กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : มิวนิค – โอเบอรามาเกา – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – ฟุสเซ่น
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ฟุสเซ่น – ฮัลสตัดซ์ – ซอลส์เบิร์ก – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ซอลส์เบิร์ก – Designer Outlet Salzburg - เบิร์ชเทสกาเด้น - ทะเลสาบกษัตริย์ - อินสบรูกซ์ – หลังคาทองคำ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : อินสบรูกซ์ – ลิกเทนสไตน์ – อินเทอร์ลาเก้น – ช้อปปิ้ง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 6
สถานที่ : อินเทอร์ลาเค่น – กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า – ไคลน์ไชเด็ค – ทิทิเซ่
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : ทิทิเซ่ – ซูริค – กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 8
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : WTG0308M ยุโรปแอลป์ 8 วัน(จุงเฟรา) เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน (250620)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ยุโรปตะวันออกขายดี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO 10 POLAND 7 วัน 4 คืน (010620)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,999
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top