ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : TG993 เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน (150620)
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : TG993 เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน (150620)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์
ราคาเริ่มต้น 49,888
รหัสทัวร์ THB12-TG-EU-10FEB-15JUN20
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน TG
ซาลซ์บูร์ก – อินส์บรุค – การ์มิช
พาร์เทนไคร์เช่น – ฟุสเซ่น
ปราสาทนอยชวานสไตน์
ทะเลสาบทิทิเซ่ – Donausechingen
เมืองซอฟฮาวเซ่น – น้ำตกไรน์ - เมืองซุก
แองเกิลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส - ลูเซิร์น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
X X X
  2 ท่าอากาศยานมิวนิค – เมืองมิวนิค – พระราชวังเรสซิเนซ์มิวนิค – โบถส์ St.Peter’s Church - จัตุรัสมาเรียน – อิงกอลสตาดท์ วิลเลจ เอ้าท์เลท
X อาหาร X
  3 มิวนิค – ฮัลล์สตัทท์ - ซาลซ์บูร์ก - อินส์บรูค
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 ซาลซ์บูร์ก – อินส์บรุค – การ์มิช – พาร์เทนไคร์เช่น – ฟุสเซ่น
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ทะเลสาบทิทิเซ่ – Donausechingen
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 Donaueschingen - เมืองซอฟฮาวเซ่น – น้ำตกไรน์ - เมืองซุก - แองเกิลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส - ลูเซิร์น
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 ท่าอากาศยานซูริค
อาหาร X X
  8 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ท่าอากาศยานมิวนิค – เมืองมิวนิค – พระราชวังเรสซิเนซ์มิวนิค – โบถส์ St.Peter’s Church - จัตุรัสมาเรียน – อิงกอลสตาดท์ วิลเลจ เอ้าท์เลท
อาหาร : X  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : มิวนิค – ฮัลล์สตัทท์ - ซาลซ์บูร์ก - อินส์บรูค
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ซาลซ์บูร์ก – อินส์บรุค – การ์มิช – พาร์เทนไคร์เช่น – ฟุสเซ่น
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ทะเลสาบทิทิเซ่ – Donausechingen
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : Donaueschingen - เมืองซอฟฮาวเซ่น – น้ำตกไรน์ - เมืองซุก - แองเกิลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส - ลูเซิร์น
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : ท่าอากาศยานซูริค
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 8
สถานที่ : ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : TG993 เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน (150620)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ยุโรปตะวันออกขายดี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO 10 POLAND 7 วัน 4 คืน (010620)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,999
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top