ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GQ3MUC-TG031 EUROPE BLUE DANUBE เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี ออสเตรีย 7 วัน 4 คืน (020620)
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GQ3MUC-TG031 EUROPE BLUE DANUBE เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี ออสเตรีย 7 วัน 4 คืน (020620)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เชค
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ฮังการี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก สโลวัค
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน
ราคาเริ่มต้น 42,900
รหัสทัวร์ THG1-TG-EU-16JAN-2JUN20
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน TG
มิวนิค – เชสกี่ ครุมลอฟ – เชสกี้ บูดาโจวิช
ปราก – สะพานชาร์ล - บราติสลาวา - บูดาเปสท์ 
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - OUTLET – เวียนนา

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ
X X X
  2 กรุงเทพฯ – มิวนิค – เชสกี่ ครุมลอฟ – เชสกี้ บูดาโจวิช
X อาหาร อาหาร
  3 เชสกี้ บุดาโจวิช – ปราก – สะพานชาร์ล
อาหาร อาหาร X
  4 ปราก – บราติสลาวา – บูดาเปสท์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 บูดาเปสท์ – OUTLET – เวียนนา
อาหาร X อาหาร
  6 เวียนนา – สนามบิน
อาหาร X X
  7 กรุงเทพ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : กรุงเทพฯ – มิวนิค – เชสกี่ ครุมลอฟ – เชสกี้ บูดาโจวิช
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เชสกี้ บุดาโจวิช – ปราก – สะพานชาร์ล
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : ปราก – บราติสลาวา – บูดาเปสท์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : บูดาเปสท์ – OUTLET – เวียนนา
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : เวียนนา – สนามบิน
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 7
สถานที่ : กรุงเทพ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GQ3MUC-TG031 EUROPE BLUE DANUBE เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี ออสเตรีย 7 วัน 4 คืน (020620)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ยุโรปตะวันออกขายดี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : TG991 Austria Czech Slovakia 7 วัน 4 คืน (170620)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 35,888
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO 10 POLAND 7 วัน 4 คืน (010620)
เดินทาง มิ.ย.-ก.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,999
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top