ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GQ3MUC-EK005 ULTIMATE EASTERN EUROPE เยอรมนี ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8 วัน 5 คืน (220720)
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GQ3MUC-EK005 ULTIMATE EASTERN EUROPE เยอรมนี ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8 วัน 5 คืน (220720)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรปตะวันออก เชค
ทัวร์ยุโรปตะวันออก สโลวัค
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ฮังการี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย
ราคาเริ่มต้น 43,900
รหัสทัวร์ THG1-EK-EU-29DEC19-22JUL20
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน EK
มิวนิค – ปราสาทนอยชวานสไตน์
ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – เวียนนา
เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ – กรุงบูดาเปสต์  
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - กรุงบูดาเปสต์  
กรุงบราติสลาว่า – เชสกี้ ครุมลอฟ - เชสกี้ บูดาโจวิค
คาร์โลวี วารี - กรุงปราก - เข้าชมปราสาทแห่งปราก  
เข้าชมมหาวิหารเซนต์วิตุส  
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ
X X X
  2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – มิวนิค – ปราสาทนอยชวานสไตน์
X อาหาร อาหาร
  3 มิวนิค – ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – เวียนนา
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 เวียนนา – เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ – กรุงบูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 กรุงบูดาเปสต์ – กรุงบราติสลาว่า – เชสกี้ ครุมลอฟ - เชสกี้ บูดาโจวิค
อาหาร X อาหาร
  6 เชสกี้ บูดาโจวิค - คาร์โลวี วารี - กรุงปราก
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 กรุงปราก – เข้าชมปราสาทแห่งปราก – เข้าชมมหาวิหารเซนต์วิตุส - สนามบิน
อาหาร X X
  8 ดูไบ - กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : กรุงเทพฯ – ดูไบ – มิวนิค – ปราสาทนอยชวานสไตน์
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : มิวนิค – ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – เวียนนา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เวียนนา – เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ – กรุงบูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : กรุงบูดาเปสต์ – กรุงบราติสลาว่า – เชสกี้ ครุมลอฟ - เชสกี้ บูดาโจวิค
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : เชสกี้ บูดาโจวิค - คาร์โลวี วารี - กรุงปราก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : กรุงปราก – เข้าชมปราสาทแห่งปราก – เข้าชมมหาวิหารเซนต์วิตุส - สนามบิน
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 8
สถานที่ : ดูไบ - กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GQ3MUC-EK005 ULTIMATE EASTERN EUROPE เยอรมนี ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8 วัน 5 คืน (220720)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ยุโรปตะวันออกขายดี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : TG991 Austria Czech Slovakia 7 วัน 4 คืน (170620)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 35,888
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO 10 POLAND 7 วัน 4 คืน (010620)
เดินทาง มิ.ย.-ก.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,999
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top