ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GQ3FRA-EK016 Wonderful Alsace and Beautiful Danube River เยอรมนี ฝรั่งเศส ออสเตรีย ฮังการี 9 วัน 6 คืน (070320)
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GQ3FRA-EK016 Wonderful Alsace and Beautiful Danube River เยอรมนี ฝรั่งเศส ออสเตรีย ฮังการี 9 วัน 6 คืน (070320)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ฮังการี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน
ราคาเริ่มต้น 52,900
รหัสทัวร์ THG1-EK-EU-9FEB-7MAR20
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
สายการบิน EK
แฟรงก์เฟิร์ต – ไฮเดลเบิร์ก – สตราสบูร์ก
รีคเวียร์ - อองกีเชม – กอลมาร์ – โดเนาเอส์ชินเกน
ทิทิเซ่ – เขาซุกสปิตเซ่ พาร์เท่น เคียร์เช่น
การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น – ฮัลสตัท – เวียนนา
พระราชวังเชินบรุนน์ – บราติสลาว่า   
บราติสลาว่า  Parndorf Outlet – บูดาเปสต์ 
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - ซาเกรบ 

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ
X X X
  2 ดูไบ – แฟรงก์เฟิร์ต – ไฮเดลเบิร์ก – สตราสบูร์ก
X อาหาร อาหาร
  3 สตราสบูร์ก – รีคเวียร์ - อองกีเชม – กอลมาร์ – โดเนาเอส์ชินเกน
อาหาร X อาหาร
  4 โดเนาเอส์ชินเกน - ทิทิเซ่ – เขาซุกสปิตเซ่ พาร์เท่น เคียร์เช่น
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น – ฮัลสตัท – เวียนนา
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บราติสลาว่า
อาหาร อาหาร X
  7 บราติสลาว่า Parndorf Outlet – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
อาหาร อาหาร อาหาร
  8 ซาเกรบ – สนามบิน
อาหาร X X
  9 ดูไบ – กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ดูไบ – แฟรงก์เฟิร์ต – ไฮเดลเบิร์ก – สตราสบูร์ก
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : สตราสบูร์ก – รีคเวียร์ - อองกีเชม – กอลมาร์ – โดเนาเอส์ชินเกน
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : โดเนาเอส์ชินเกน - ทิทิเซ่ – เขาซุกสปิตเซ่ พาร์เท่น เคียร์เช่น
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น – ฮัลสตัท – เวียนนา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บราติสลาว่า
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 7
สถานที่ : บราติสลาว่า Parndorf Outlet – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : ซาเกรบ – สนามบิน
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 9
สถานที่ : ดูไบ – กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GQ3FRA-EK016 Wonderful Alsace and Beautiful Danube River เยอรมนี ฝรั่งเศส ออสเตรีย ฮังการี 9 วัน 6 คืน (070320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ยุโรปตะวันออกขายดี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO 10 POLAND 7 วัน 4 คืน (010620)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,999
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top