ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EK030 เยอรมนี ออสเตรีย อิตาลี 7 วัน 4 คืน (010720)
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EK030 เยอรมนี ออสเตรีย อิตาลี 7 วัน 4 คืน (010720)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ยุโรป อิตาลี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย
ราคาเริ่มต้น 40,900
รหัสทัวร์ THC9-EK-EU-12MAR-1JUL20
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน EK
มิวนิค – สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า 
BMW WELT - พระราชวังนิมเฟนบูร์ก 
จัตุรัสมาเรียน - หมู่บ้านเพรียน อัม คีมซี 
พระราชวังแฮร์เรินคีมเซ - อินส์บรูค  
โดโลไมท์ – ทะเลสาบมิซูรินา 
คอร์ติน่า ดอมปาสโซ่ – เมืองออร์ติเซ่ 
เวโรน่า – บ้านจูเลียต - ซีร์มิโอเน่ 
ทะเลสาบการ์ดา - กรุงมิลาน
มหาวิหารดูโอโม่ – โคโม 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ
X X X
  2 ดูไบ – มิวนิค – สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า – BMW WELT - พระราชวังนิมเฟนบูร์ก - จัตุรัสมาเรียน
X อาหาร X
  3 หมู่บ้านเพรียน อัม คีมซี - พระราชวังแฮร์เรินคีมเซ - อินส์บรูค
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 อินศ์บรูค – โดโลไมท์ – ทะเลสาบมิซูรินา - คอร์ติน่า ดอมปาสโซ่ – เมืองออร์ติเซ่
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 เวโรน่า – บ้านจูเลียต - ซีร์มิโอเน่ – ทะเลสาบการ์ดา - กรุงมิลาน
อาหาร X อาหาร
  6 มิลาน – มหาวิหารดูโอโม่ – โคโม - สนามบิน
อาหาร X X
  7 ดูไบ – กรุงเทพ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ดูไบ – มิวนิค – สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า – BMW WELT - พระราชวังนิมเฟนบูร์ก - จัตุรัสมาเรียน
อาหาร : X  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : หมู่บ้านเพรียน อัม คีมซี - พระราชวังแฮร์เรินคีมเซ - อินส์บรูค
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : อินศ์บรูค – โดโลไมท์ – ทะเลสาบมิซูรินา - คอร์ติน่า ดอมปาสโซ่ – เมืองออร์ติเซ่
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เวโรน่า – บ้านจูเลียต - ซีร์มิโอเน่ – ทะเลสาบการ์ดา - กรุงมิลาน
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : มิลาน – มหาวิหารดูโอโม่ – โคโม - สนามบิน
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 7
สถานที่ : ดูไบ – กรุงเทพ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EK030 เยอรมนี ออสเตรีย อิตาลี 7 วัน 4 คืน (010720)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ยุโรปตะวันออกขายดี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO 10 POLAND 7 วัน 4 คืน (010620)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,999
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top