ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EK007 เยอรมัน ออสเตรีย เชค 8 วัน (250320)
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EK007 เยอรมัน ออสเตรีย เชค 8 วัน (250320)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เชค
ราคาเริ่มต้น 45,900
รหัสทัวร์ THC9-EK-EU-3DEC19-25MAR20
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน EK
มิวนิค-ปราสาทนอยชวานสไตน์
ซาลส์บูร์ก-ฮัลล์สตัทท์-เวียนนา
พระราชวังเชินบรุนน์-ปราสาทปราก
สะพานชาร์ลส์-นาฬิกาดาราศาสตร์
เชสกี้ ครุมลอฟ
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ
X X X
  2 ดูไบ – ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ - มิวนิค
X อาหาร อาหาร
  3 มิวนิค - จัตุรัสมาเรียน – ซาลบูร์ก - สวนมิราเบล - บ้านเกิดโมสาร์ท
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 ฮัลล์สตัทท์ - เวียนนา – ถนนคาร์นท์เนอร์ - วิหารเซนต์สตีเฟน
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - McArthurGlen Designer Outlet - เชสกี้ ครุมลอฟ
อาหาร X อาหาร
  6 ปราสาทครุมลอฟ – กรุงปราก – อิสระช้อปปิ้ง
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 ปราสาทแห่งกรุงปราก – โบสถ์เซนต์ไวตัส – สะพานชาร์ลส์ – นาฬิกาดาราศาสตร์
อาหาร X X
  8 ดูไบ-กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ดูไบ – ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ - มิวนิค
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : มิวนิค - จัตุรัสมาเรียน – ซาลบูร์ก - สวนมิราเบล - บ้านเกิดโมสาร์ท
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ฮัลล์สตัทท์ - เวียนนา – ถนนคาร์นท์เนอร์ - วิหารเซนต์สตีเฟน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - McArthurGlen Designer Outlet - เชสกี้ ครุมลอฟ
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ปราสาทครุมลอฟ – กรุงปราก – อิสระช้อปปิ้ง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : ปราสาทแห่งกรุงปราก – โบสถ์เซนต์ไวตัส – สะพานชาร์ลส์ – นาฬิกาดาราศาสตร์
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 8
สถานที่ : ดูไบ-กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EK007 เยอรมัน ออสเตรีย เชค 8 วัน (250320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ยุโรปตะวันออกขายดี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO 10 POLAND 7 วัน 4 คืน (010620)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,999
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top