ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : อันซีนยุโรปตะวันออก ยูเนสโก้รูท 10 วัน 7 คืน (161020)
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : อันซีนยุโรปตะวันออก ยูเนสโก้รูท 10 วัน 7 คืน (161020)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย
ทัวร์ยุโรปตะวันออก สโลวัค
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ฮังการี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เชค
ราคาเริ่มต้น 79,900
รหัสทัวร์ THE9-TK-EU-12APR-16OCT20
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน TK
เข้าชมอาคารรัฐสภา – บูดา คาสเซิล ฮิลล์ 
ดินเนอร์ดานูบครุยส์ - บูดาเปสต์ 
ฮอลโลโก – เอ็กเกอร์ – มิสโคล์ก
โบลดอคโก - โคเซเซีย – เทรสซิน
ถ้ำซิลิกา ไอซ์ เคฟ – บันสกาบิสตริกา 
ออลอโมตซ์ – ลิโทมิช – คุทนา โฮรา 
ปราก - ปราสาทแห่งกรุงปราก – เตวช์
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพมหานคร
X X X
  2 อิสตันบูล – บูดาเปสต์ (ฮังการี) – เข้าชมอาคารรัฐสภา – บูดา คาสเซิล ฮิลล์ – ดินเนอร์ดานูบครุยส์
X อาหาร อาหาร
  3 บูดาเปสต์ – ฮอลโลโก – เอ็กเกอร์ – มิสโคล์ก
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 มิสโคล์ก – โบลดอคโก – โคเซเซีย (สโลวาเกีย)
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 โคเซเซีย – ถ้ำซิลิกา ไอซ์ เคฟ – บันสกาบิสตริกา – เทรสซิน
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 เทรสซิน – ออลอโมตซ์ (ประเทศสาธารณรัฐเชก) UNESCO
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 ออลอโมตซ์ – ลิโทมิช – คุทนา โฮรา – ปราก
อาหาร อาหาร อาหาร
  8 ปราก – ปราสาทแห่งกรุงปราก – เตวช์
อาหาร อาหาร อาหาร
  9 เตวช์ – เวียนนา
อาหาร อาหาร X
  10 กรุงเทพมหานคร
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : อิสตันบูล – บูดาเปสต์ (ฮังการี) – เข้าชมอาคารรัฐสภา – บูดา คาสเซิล ฮิลล์ – ดินเนอร์ดานูบครุยส์
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : บูดาเปสต์ – ฮอลโลโก – เอ็กเกอร์ – มิสโคล์ก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : มิสโคล์ก – โบลดอคโก – โคเซเซีย (สโลวาเกีย)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : โคเซเซีย – ถ้ำซิลิกา ไอซ์ เคฟ – บันสกาบิสตริกา – เทรสซิน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : เทรสซิน – ออลอโมตซ์ (ประเทศสาธารณรัฐเชก) UNESCO
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : ออลอโมตซ์ – ลิโทมิช – คุทนา โฮรา – ปราก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : ปราก – ปราสาทแห่งกรุงปราก – เตวช์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 9
สถานที่ : เตวช์ – เวียนนา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 10
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
09 - 18 ต.ค. 63
79,900
90,900
-
76,900
-
16 - 25 ต.ค. 63
79,900
90,900
-
76,900
-

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : อันซีนยุโรปตะวันออก ยูเนสโก้รูท 10 วัน 7 คืน (161020)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ยุโรปตะวันออกขายดี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO 10 POLAND 7 วัน 4 คืน (010620)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,999
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top