ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์มาเก๊า : มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน (260420)
ทัวร์มาเก๊า : มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน (260420)
เส้นทาง ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า
ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า มาเก๊า
ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า จูไห่
ราคาเริ่มต้น 5,899
รหัสทัวร์ THP14-FD-HK-14FEB-26APR20
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน FD
มาเก๊า – ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง 
วัดเจ้าแม่กวนอิม -  วิหารเซนต์พอล
THE VENETIAN – จูไห่ – ชิงหยวน 
สะพานแก้ว Huangtengxia Glass Bridge 
บ้านเกิด ดร.ซุนยัดเซ็น – ร้านยา – หวีหนี่ 
ช้อปปิ้งห้างหัวซา - พระราชวังหยวนหมิง 
ชมหยก -วัดไป๋หลิน - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊งเ
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สนามบินดอนเมือง – มาเก๊า – ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง – วัดเจ้าแม่กวนอิม - วิหารเซนต์พอล- THE VENETIAN – จูไห่ – ชิงหยวน
X อาหาร อาหาร
  2 สะพานแก้ว Huangtengxia Glass Bridge –บ้านเกิด ดร.ซุนยัดเซ็น – ร้านยา – หวีหนี่ – ช้อปปิ้งห้างหัวซา
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 จูไห่ – พระราชวังหยวนหมิง - ชมหยก -วัดไป๋หลิน - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊งเป๋ย–มาเก๊า – สนามบินดอนเมือง
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินดอนเมือง – มาเก๊า – ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง – วัดเจ้าแม่กวนอิม - วิหารเซนต์พอล- THE VENETIAN – จูไห่ – ชิงหยวน
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : สะพานแก้ว Huangtengxia Glass Bridge –บ้านเกิด ดร.ซุนยัดเซ็น – ร้านยา – หวีหนี่ – ช้อปปิ้งห้างหัวซา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : จูไห่ – พระราชวังหยวนหมิง - ชมหยก -วัดไป๋หลิน - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊งเป๋ย–มาเก๊า – สนามบินดอนเมือง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์มาเก๊า : มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน (260420)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊าขายดี

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top