ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์พม่า : WE202 มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3 วัน 2 คืน (210320)
ทัวร์พม่า : WE202 มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3 วัน 2 คืน (210320)
เส้นทาง ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์
ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น 9,888
รหัสทัวร์ THB12-WE-MM-23JAN-21MAR20
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน WE
ชมทัศนียภาพเมืองสกายน์ ลุ่มแม่น้ำอิระวดี ถ่ายรูปกับเจดีย์ทรงคว่ำ วัดเจดีย์นางนม 
นั่งรถม้าชมเมืองอังวะ ชมอาคารไม้สัก Barayar Monastery
ล่องเรือชมวิถีชีวิตหมู่บ้านมิงกุน ชมเจดีย์มิงกุนและระฆังมิงกุน 
ถ่ายรูปกับเจดีย์สีขาวสะอาดตา เจดีย์ชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน) 
พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย ชมวัดกุโสดอ
นมัสการพระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า
พิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุนี
ผ่านชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ - เมืองสกายน์ - วัดเจดีย์นางนม - เมืองอังวะ - วัดมหาอ่องเหม่ - Barayar Monastery
X อาหาร อาหาร
  2 หมู่บ้านมิงกุน - เจดีย์มิงกุน - เจดีย์ชินฟิวมิน - พระราชวังมัณฑเลย์ - วัดกุโสดอ
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 พิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุนี - สนามบิน
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ - เมืองสกายน์ - วัดเจดีย์นางนม - เมืองอังวะ - วัดมหาอ่องเหม่ - Barayar Monastery
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : หมู่บ้านมิงกุน - เจดีย์มิงกุน - เจดีย์ชินฟิวมิน - พระราชวังมัณฑเลย์ - วัดกุโสดอ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : พิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุนี - สนามบิน
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์พม่า : WE202 มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3 วัน 2 คืน (210320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์พม่าขายดี
ทัวร์พม่า : RGN-PM03-FD MYANMAR 1 DAY วันเดียวก็เที่ยวได้ (270820)
เดินทาง มี.ค.-เม.ย.
ราคาเริ่มต้น 2,999
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top