ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์พม่า : WE201 มัณฑะเลย์ พุกาม 3 วัน 2 คืน (260320)
ทัวร์พม่า : WE201 มัณฑะเลย์ พุกาม 3 วัน 2 คืน (260320)
เส้นทาง ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์
ทัวร์พม่า พุกาม
ราคาเริ่มต้น 11,888
รหัสทัวร์ THB12-WE-MM-13FEB-26MAR20
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน WE
ดินแดนเจดีย์หมื่นองค์ ทะเลเจดีย์เมืองพุกาม
สักการะ 1 ใน 5 มหาบชูาสภานศกัดสิ์ทธิ์ เจดีย์ชเวสิกอง 
สัมผัสสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก สะพานไม้อูเบ็ง  
ชมพิธิศักดิ์สิ์ทธิ์ ของชาวมัณฑะเลย์ ล้างหน้าพระพักตร์ พระมหามัยมุนี
ชมพระราชวังไม้สักท่าสวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง พระราชวังมัณฑะเลย์
สักการะวัดศักดิ์สิทธิ์ของเมือง วัดอนันดา ชมเจดีย์ติโลมินโล วัดหารธรรมยังยี
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ - พุกาม - ชมพระอาทิตย์ทะเลเจดีย์เมืองพุกาม -ละครหุ่นกระบอก
X อาหาร อาหาร
  2 เจดีย์ชเวสิกอง - วัดอนันดา - เจดีย์ติโลมินโล - วิหารธรรมยังยี - สะพานไม้อูเบ็ง
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 พิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุนี – พระราชวังมัณฑะเลย์ - สนามบิน
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ - พุกาม - ชมพระอาทิตย์ทะเลเจดีย์เมืองพุกาม -ละครหุ่นกระบอก
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : เจดีย์ชเวสิกอง - วัดอนันดา - เจดีย์ติโลมินโล - วิหารธรรมยังยี - สะพานไม้อูเบ็ง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : พิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุนี – พระราชวังมัณฑะเลย์ - สนามบิน
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์พม่า : WE201 มัณฑะเลย์ พุกาม 3 วัน 2 คืน (260320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์พม่าขายดี
ทัวร์พม่า : RGN-PM03-FD MYANMAR 1 DAY วันเดียวก็เที่ยวได้ (270820)
เดินทาง มิ.ย.-ก.ค.
ราคาเริ่มต้น 2,999
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top