ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์พม่า : GQ1CNXMDL-PG002 เชียงใหม่บินตรง พม่า มัณฑะเลย์ อมรปุระ พุกาม มิงกุน 4 วัน 3 คืน (280820)
ทัวร์พม่า : GQ1CNXMDL-PG002 เชียงใหม่บินตรง พม่า มัณฑะเลย์ อมรปุระ พุกาม มิงกุน 4 วัน 3 คืน (280820)
เส้นทาง ทัวร์พม่า พุกาม
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์
ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น 18,900
รหัสทัวร์ THG1-PG-MM-7FEB-28AUG20
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน PG
มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง
ทะเลสาบคองตามัน-พุกาม-มิงกุน
นั่งรถม้าชมเมืองเก่า-วัดอนันดา
วัดติโลมินโล-จุดชมวิวเนินNyaung Le Phat
พุกาม-วัดสัพพัญญู-วิหารมนูหะ
เจดีย์ชเวสิกอง-วิหารธรรมยังยี
เขามัณฑะเลย์ฮิลล์-ระฆังยักษ์มิงกุน
ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี-เจดีย์พญาเธียรดาน 
พระราชวังมัณฑะเลย์-วัดกุบยางกี
พระตำหนักไม้สักชเวนันดอว์  
วัดกุโสดอ
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 เชียงใหม่ - มัณฑะเลย์
X X อาหาร
  2 มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน-พุกาม-นั่งรถม้าชมเมืองเก่า-วัดอนันดา-วัดติโลมินโล-จุดชมวิวเนินNyaung Le Phat
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 พุกาม-วัดสัพพัญญู-วิหารมนูหะ-วัดกุบยางกี-เจดีย์ชเวสิกอง-วิหารธรรมยังยี-มัณฑะเลย์-วัดกุโสดอ-เขามัณฑะเลย์ฮิลล์
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 มัณฑะเลย์ - ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี - มิงกุน - ระฆังยักษ์มิงกุน - เจดีย์พญาเธียรดาน - พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระตำหนักไม้สักชเวนันดอว์ มัณฑะเลย์ (ท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย์) - เชียงใหม่ (ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่)
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : เชียงใหม่ - มัณฑะเลย์
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน-พุกาม-นั่งรถม้าชมเมืองเก่า-วัดอนันดา-วัดติโลมินโล-จุดชมวิวเนินNyaung Le Phat
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : พุกาม-วัดสัพพัญญู-วิหารมนูหะ-วัดกุบยางกี-เจดีย์ชเวสิกอง-วิหารธรรมยังยี-มัณฑะเลย์-วัดกุโสดอ-เขามัณฑะเลย์ฮิลล์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : มัณฑะเลย์ - ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี - มิงกุน - ระฆังยักษ์มิงกุน - เจดีย์พญาเธียรดาน - พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระตำหนักไม้สักชเวนันดอว์ มัณฑะเลย์ (ท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย์) - เชียงใหม่ (ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
03 - 06 ก.ค. 63
20,900
24,400
20,900
20,900
20,900
10 - 13 ก.ค. 63
19,900
23,400
19,900
19,900
19,900
17 - 20 ก.ค. 63
19,900
23,400
19,900
19,900
19,900
24 - 27 ก.ค. 63
20,900
24,400
20,900
20,900
20,900
07 - 10 ส.ค. 63
20,900
24,400
20,900
20,900
20,900
14 - 17 ส.ค. 63
19,900
23,400
19,900
19,900
19,900
21 - 24 ส.ค. 63
19,900
23,400
19,900
19,900
19,900
28 - 31 ส.ค. 63
19,900
23,400
19,900
19,900
19,900

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์พม่า : GQ1CNXMDL-PG002 เชียงใหม่บินตรง พม่า มัณฑะเลย์ อมรปุระ พุกาม มิงกุน 4 วัน 3 คืน (280820)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์พม่าขายดี
ทัวร์พม่า : RGN-PM03-FD MYANMAR 1 DAY วันเดียวก็เที่ยวได้ (270820)
เดินทาง ก.ค.-ส.ค.
ราคาเริ่มต้น 2,999
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top