ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์พม่า : FT-MDL PG03V เที่ยวฟิน พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน นครเจดีย์ เติมบุญ สุขใจ 3 วัน 2 คืน (180720)
ทัวร์พม่า : FT-MDL PG03V เที่ยวฟิน พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน นครเจดีย์ เติมบุญ สุขใจ 3 วัน 2 คืน (180720)
เส้นทาง ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า พุกาม
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์
ราคาเริ่มต้น 10,990
รหัสทัวร์ THF4-PG-MM-14FEB-18JUL20
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน PG
มัณฑะเลย์ – พุกาม – จุดชมวิวเมืองพุกาม
ชมโชว์หุ่นกระบอก – เจดีย์ชเวสิกอง
วัดมนูหา – วัดอนันดา – เครื่องเขิน
วิหารธรรมยันจี – เจดีย์ติโลมินโล
สะพานไม้อู่เป็ง - พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
มิงกุน - ล่องแม้น้ำอิรวะดี-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน
ระฆังมิงกุน-เจดีย์ชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน)
วัดกุโสดอว์ - พระราชวังมัณฑะเลย์
พระราชวังไม้สักทองชเวนานจอง
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – มัณฑะเลย์ – พุกาม – จุดชมวิวเมืองพุกาม – ชมโชว์หุ่นกระบอก
X X อาหาร
  2 พุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง – วัดมนูหา – วัดอนันดา – เครื่องเขิน – วิหารธรรมยันจี – เจดีย์ติโลมินโล - มัณฑะเลย์ – สะพานไม้อู่เป็ง
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 มัณฑะเลย์ – พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – มิงกุน - ล่องแม้น้ำอิรวะดี-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ระฆังมิงกุน-เจดีย์ชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน) - วัดกุโสดอว์ - พระราชวังมัณฑะเลย์ – พระราชวังไม้สักทองชเวนานจอง – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – มัณฑะเลย์ – พุกาม – จุดชมวิวเมืองพุกาม – ชมโชว์หุ่นกระบอก
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : พุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง – วัดมนูหา – วัดอนันดา – เครื่องเขิน – วิหารธรรมยันจี – เจดีย์ติโลมินโล - มัณฑะเลย์ – สะพานไม้อู่เป็ง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : มัณฑะเลย์ – พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – มิงกุน - ล่องแม้น้ำอิรวะดี-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ระฆังมิงกุน-เจดีย์ชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน) - วัดกุโสดอว์ - พระราชวังมัณฑะเลย์ – พระราชวังไม้สักทองชเวนานจอง – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์พม่า : FT-MDL PG03V เที่ยวฟิน พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน นครเจดีย์ เติมบุญ สุขใจ 3 วัน 2 คืน (180720)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์พม่าขายดี
ทัวร์พม่า : RGN-PM03-FD MYANMAR 1 DAY วันเดียวก็เที่ยวได้ (270820)
เดินทาง ส.ค.-ก.ย.
ราคาเริ่มต้น 2,999
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top