ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์นิวซีแลนด์ : WWV05 นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ-ใต้ 9 วัน 7 คืน (110720)
ทัวร์นิวซีแลนด์ : WWV05 นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ-ใต้ 9 วัน 7 คืน (110720)
เส้นทาง ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์นิวซีแลนด์ อ๊อคแลนด์
ทัวร์นิวซีแลนด์ ไครสต์เชิร์ช
ทัวร์นิวซีแลนด์ ควีนส์ทาวน์
ทัวร์นิวซีแลนด์ โรโตรัว
ราคาเริ่มต้น 120,000
รหัสทัวร์ THD3-TG-NZ-15FEB-11JUL20
ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน
สายการบิน TG
โอ๊คแลนด์ - โรโตรัว - อะโกรโดมฟาร์ม - เรนโบว์สปริง 
หมู่บ้านเมารี - Hangi Dinner - ไวโตโม่ - ถ้ำหนอนเรืองแสง 
ไครส์เชิร์ช - รถไฟสายทรานส์อัลไพน์ - อาเธอร์พาสส์  
ธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟธารน้ำแข็งฟ็อกซ์ 
อุทยานแห่งชาติเวสต์แลนด์ - ทะเลสาบวาคาติปู 
ควีนส์ทาวน์- นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค
มิลเลอร์เลค - ช่องแคปมิลฟอร์ด - ล่องเรือชม - ฟยอร์ด
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - โอ๊คแลนด์
X X X
  2 โอ๊คแลนด์ - โรโตรัว
X อาหาร อาหาร
  3 อะโกรโดมฟาร์ม - เรนโบว์สปริง - หมู่บ้านเมารี - Hangi Dinner
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 โรโตรัว - ไวโตโม่ - ถ้ำหนอนเรืองแสง - ไครส์เชิร์ช
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 ไครส์เชิร์ช - รถไฟสายทรานส์อัลไพน์ - อาเธอร์พาสส์ - ธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟ
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 ธารน้ำแข็งฟ็อกซ์ - อุทยานแห่งชาติเวสต์แลนด์ - ทะเลสาบวาคาติปู - ควีนส์ทาวน์- นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 ควีนส์ทาวน์ - มิลเลอร์เลค - ช่องแคปมิลฟอร์ด - ล่องเรือชม ฟยอร์ด - ควีนส์ทาวน์
อาหาร อาหาร อาหาร
  8 ควีนส์ทาวน์ - โอ๊คแลนด์
อาหาร อาหาร อาหาร
  9 โอ๊คแลนด์ - กรุงเทพฯ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - โอ๊คแลนด์
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : โอ๊คแลนด์ - โรโตรัว
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : อะโกรโดมฟาร์ม - เรนโบว์สปริง - หมู่บ้านเมารี - Hangi Dinner
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : โรโตรัว - ไวโตโม่ - ถ้ำหนอนเรืองแสง - ไครส์เชิร์ช
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ไครส์เชิร์ช - รถไฟสายทรานส์อัลไพน์ - อาเธอร์พาสส์ - ธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ธารน้ำแข็งฟ็อกซ์ - อุทยานแห่งชาติเวสต์แลนด์ - ทะเลสาบวาคาติปู - ควีนส์ทาวน์- นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : ควีนส์ทาวน์ - มิลเลอร์เลค - ช่องแคปมิลฟอร์ด - ล่องเรือชม ฟยอร์ด - ควีนส์ทาวน์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : ควีนส์ทาวน์ - โอ๊คแลนด์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 9
สถานที่ : โอ๊คแลนด์ - กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์นิวซีแลนด์ : WWV05 นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ-ใต้ 9 วัน 7 คืน (110720)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์นิวซีแลนด์ขายดี
ทัวร์นิวซีแลนด์ : Amazing New Zealand Tour 7 วัน 5 คืน (090420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 95,900
ทัวร์นิวซีแลนด์ : Discovery South Island New Zealand 8 วัน 6 คืน (110420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 106,900
ทัวร์นิวซีแลนด์ : KIWI 02 NORTH ISLAND 7 วัน 5 คืน (100420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 79,900
ทัวร์นิวซีแลนด์ : KIWI 05 SOUTH ISLAND MFM+KAI 7 วัน 5 คืน (100420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 92,900
ทัวร์นิวซีแลนด์ : KIWI 06 SOUTH ISLAND MFM+FOX 7 วัน 5 คืน (100420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 92,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top