ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์นิวซีแลนด์ : NZ89TG Summer in New Zealand นิวซีแลนด์ แกรนด์ เกาะเหนือ - เกาะใต้ 9 วัน 7 คืน (070320)
ทัวร์นิวซีแลนด์ : NZ89TG Summer in New Zealand นิวซีแลนด์ แกรนด์ เกาะเหนือ - เกาะใต้ 9 วัน 7 คืน (070320)
เส้นทาง ทัวร์นิวซีแลนด์ ควีนส์ทาวน์
ทัวร์นิวซีแลนด์ ไครสต์เชิร์ช
ทัวร์นิวซีแลนด์ อ๊อคแลนด์
ทัวร์นิวซีแลนด์
ราคาเริ่มต้น 131,900
รหัสทัวร์ THN1-TG-NZ-18JAN-7MAR20
ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน
สายการบิน TG
อ็อคแลนด์ – โรโตรัว – น้ำพุร้อนเท พูย่า Te Puia 
ฮังกิ ดินเนอร์ ชมเมารีโชว์ - ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ปลาเทร้าส์ 
อโกรโดม ฟาร์ม – ถ้ำหนอนเรืองแสง ไวโตโม่ - ไคร้สเชิร์ช 
ทะเลสาบเทคาโป – ชมวิวยอดเขาเม้าท์คุ๊ก - ทไวเซิล      
ครอมเวล – ควีนสทาวน์ – ล่องเรือกลไฟ TSS 
กระเช้ากอนโดล่า & เล่นลูจ และ รับประทานอาหารกลางวันบนยอดเขา  
ควีนส์ทาวน์ – Arrowtown – ทะเลสาบวานาก้า 
Puzzling World - ฟ๊อกกลาเซียร์ – โฮกิติกะ 
รถไฟ Tranz Alpine – ไคร้สเชิร์ช - ไคคูร่า 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์
X X อาหาร
  2 อ็อคแลนด์ – โรโตรัว – น้ำพุร้อนเท พูย่า Te Puia – ฮังกิ ดินเนอร์ ชมเมารีโชว์
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 โรโตรัว – ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ปลาเทร้าส์ - อโกรโดม ฟาร์ม – ถ้ำหนอนเรืองแสง ไวโตโม่ – อ็อคแลนด์
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 โรโตรัว – ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ปลาเทร้าส์ - อโกรโดม ฟาร์ม – ถ้ำหนอนเรืองแสง ไวโตโม่ – อ็อคแลนด์ อ็อคแลนด์ – ไคร้สเชิร์ช – ทะเลสาบเทคาโป – ชมวิวยอดเขาเม้าท์คุ๊ก - ทไวเซิล
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 ทไวเซิล – ครอมเวล – ควีนสทาวน์ – ล่องเรือกลไฟ TSS – กระเช้ากอนโดล่า & เล่นลูจ และ รับประทานอาหารกลางวันบนยอดเขา
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 ควีนส์ทาวน์ – Arrowtown – ทะเลสาบวานาก้า - Puzzling World - ฟ๊อกกลาเซียร์
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 ฟ๊อกกลาเซียร์ – โฮกิติกะ - รถไฟ Tranz Alpine – ไคร้สเชิร์ช
อาหาร อาหาร อาหาร
  8 ไคร้สเชิร์ช – ไคคูร่า – ไคร้สเชิร์ช
อาหาร X X
  9 ไคร้สเชิร์ช – อ็อคแลนด์ – กรุงเทพ ฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : อ็อคแลนด์ – โรโตรัว – น้ำพุร้อนเท พูย่า Te Puia – ฮังกิ ดินเนอร์ ชมเมารีโชว์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : โรโตรัว – ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ปลาเทร้าส์ - อโกรโดม ฟาร์ม – ถ้ำหนอนเรืองแสง ไวโตโม่ – อ็อคแลนด์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : โรโตรัว – ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ปลาเทร้าส์ - อโกรโดม ฟาร์ม – ถ้ำหนอนเรืองแสง ไวโตโม่ – อ็อคแลนด์ อ็อคแลนด์ – ไคร้สเชิร์ช – ทะเลสาบเทคาโป – ชมวิวยอดเขาเม้าท์คุ๊ก - ทไวเซิล
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ทไวเซิล – ครอมเวล – ควีนสทาวน์ – ล่องเรือกลไฟ TSS – กระเช้ากอนโดล่า & เล่นลูจ และ รับประทานอาหารกลางวันบนยอดเขา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ควีนส์ทาวน์ – Arrowtown – ทะเลสาบวานาก้า - Puzzling World - ฟ๊อกกลาเซียร์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : ฟ๊อกกลาเซียร์ – โฮกิติกะ - รถไฟ Tranz Alpine – ไคร้สเชิร์ช
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : ไคร้สเชิร์ช – ไคคูร่า – ไคร้สเชิร์ช
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 9
สถานที่ : ไคร้สเชิร์ช – อ็อคแลนด์ – กรุงเทพ ฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์นิวซีแลนด์ : NZ89TG Summer in New Zealand นิวซีแลนด์ แกรนด์ เกาะเหนือ - เกาะใต้ 9 วัน 7 คืน (070320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์นิวซีแลนด์ขายดี
ทัวร์นิวซีแลนด์ : Amazing New Zealand Tour 7 วัน 5 คืน (090420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 95,900
ทัวร์นิวซีแลนด์ : Discovery South Island New Zealand 8 วัน 6 คืน (110420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 106,900
ทัวร์นิวซีแลนด์ : KIWI 02 NORTH ISLAND 7 วัน 5 คืน (100420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 79,900
ทัวร์นิวซีแลนด์ : KIWI 05 SOUTH ISLAND MFM+KAI 7 วัน 5 คืน (100420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 92,900
ทัวร์นิวซีแลนด์ : KIWI 06 SOUTH ISLAND MFM+FOX 7 วัน 5 คืน (100420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 92,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top