ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์นิวซีแลนด์ : Grand Tour New Zealand Nth &Sth เกาะเหนือ-เกาะใต้ 10 วัน 8 คืน (ฉลองปีใหม่ 2020) (281219)
ทัวร์นิวซีแลนด์ : Grand Tour New Zealand Nth &Sth เกาะเหนือ-เกาะใต้ 10 วัน 8 คืน (ฉลองปีใหม่ 2020) (281219)
เส้นทาง ทัวร์นิวซีแลนด์ ควีนส์ทาวน์
ทัวร์นิวซีแลนด์ ไครสต์เชิร์ช
ทัวร์นิวซีแลนด์ โรโตรัว
ทัวร์นิวซีแลนด์ อ๊อคแลนด์
ทัวร์นิวซีแลนด์
ราคาเริ่มต้น 139,900
รหัสทัวร์ THB2-TG-NZ-28DEC19-6JAN20
ระยะเวลา 10 วัน 8 คืน
สายการบิน TG
อ็อคแลนด์ –หอคอยสกาย ทาวเวอร์ – ชมหมู่บ้านฮอบบิท
โรโตรัว-อะโกรโดม-ศูนย์วัฒนธรรมเมารี
ชมการแสดงชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ
ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่-ไคร้สท์เชิร์ช
พิพิธภัณฑ์แคนเบอร์เบอรี่ – สวนสาธารณะ
ชมวาฬไคคูร่า-แอชเบอร์ตั้น-ทะเลสาบเทคาโป
ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ-โอมาราม่า
ครอมเวล-ควีนส์ทาวน์-ชมการกระโดดบันจี้
เรือกลไฟโบราณ-วอคเตอร์พีคฟาร์ม
นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค-มิลฟอร์ด ซาวด์ 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์
X X X
  2 อ็อคแลนด์ ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) - ช็อปปิ้ง
X อาหาร อาหาร
  3 อ็อคแลนด์ – หมู่บ้านฮอบบิท – โรโตรัว - อะโกรโดม - ชมโชว์การแสดงของชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 โรโตรัว –ศูนย์วัฒนธรรมเมารี- ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 อ็อคแลนด์ – ไคร้สท์เชิร์ช ชมเมือง สวนสาธารณะแฮกลีย์ – ยอดเขาแคชเมียร์ – พิพิธภัณฑ์แคนเบอเบอรี่
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 ไคร้สท์เชิร์ช –ล่องเรือชมวาฬที่ไคคูร่า
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 ไคร้สท์เชิร์ช – แอชเบอร์ตั้น – ทะเลสาบเทคาโป - อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ - โอมาราม่า-ครอมเวล – ควีนส์ทาวน์
อาหาร อาหาร อาหาร
  8 ควีนส์ทาวน์-การกระโดดบันจี้-เรือกลไฟโบราณ-วอลเตอร์พีคฟาร์ม นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์ พีค
อาหาร อาหาร อาหาร
  9 ควีนส์ทาวน์ – ล่องเรือมิลฟอร์ด ซาวด์ – ควีนส์ทาวน์
อาหาร อาหาร อาหาร
  10 ควีนส์ทาวน์– อ็อคแลนด์ – กรุงเทพฯ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : อ็อคแลนด์ ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) - ช็อปปิ้ง
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : อ็อคแลนด์ – หมู่บ้านฮอบบิท – โรโตรัว - อะโกรโดม - ชมโชว์การแสดงของชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : โรโตรัว –ศูนย์วัฒนธรรมเมารี- ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : อ็อคแลนด์ – ไคร้สท์เชิร์ช ชมเมือง สวนสาธารณะแฮกลีย์ – ยอดเขาแคชเมียร์ – พิพิธภัณฑ์แคนเบอเบอรี่
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ไคร้สท์เชิร์ช –ล่องเรือชมวาฬที่ไคคูร่า
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : ไคร้สท์เชิร์ช – แอชเบอร์ตั้น – ทะเลสาบเทคาโป - อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ - โอมาราม่า-ครอมเวล – ควีนส์ทาวน์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : ควีนส์ทาวน์-การกระโดดบันจี้-เรือกลไฟโบราณ-วอลเตอร์พีคฟาร์ม นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์ พีค
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 9
สถานที่ : ควีนส์ทาวน์ – ล่องเรือมิลฟอร์ด ซาวด์ – ควีนส์ทาวน์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 10
สถานที่ : ควีนส์ทาวน์– อ็อคแลนด์ – กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
28 ธ.ค. 62 - 06 ม.ค. 63
139,900
167,800
139,900
112,900
109,900

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์นิวซีแลนด์ : Grand Tour New Zealand Nth &Sth เกาะเหนือ-เกาะใต้ 10 วัน 8 คืน (ฉลองปีใหม่ 2020) (281219)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์นิวซีแลนด์ขายดี

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์นิวซีแลนด์ : Beautiful New Zealand 6 Days 4 Nights (271219)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 89,900

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top