ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น : ZNRT30 ญี่ปุ่น นาริตะ คาวาสึ โตเกียว 5D3N (เลสโก สปาร์คซากุระแรก) (100320)
ทัวร์ญี่ปุ่น : ZNRT30 ญี่ปุ่น นาริตะ คาวาสึ โตเกียว 5D3N (เลสโก สปาร์คซากุระแรก) (100320)
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว
ราคาเริ่มต้น 19,999
รหัสทัวร์ THZ1-XJ-JP-11FEB-10MAR20
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน XJ
นาริตะ- กระเช้าคาจิ คาจิ
ชมซากุระ เมืองคาวาสึ
ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท-พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
โอชิโนะฮัคไค-ดูไฟ Illuminations  ณ หมู่บ้านเยอรมัน
ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – วัดอาซากุสะ
ถนนนาคามิเซ – ดิวตี้ฟรี –  ชินจูกุ
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
X X X
  2 นาริตะ- กระเช้าคาจิ คาจิ – ชมซากุระ เมืองคาวาสึ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โอชิโนะฮัคไค - ดูไฟ Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน
อาหาร อาหาร X
  4 ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ – ดิวตี้ฟรี – ชินจูกุ – สนามบินนาริตะ
อาหาร X X
  5 กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : นาริตะ- กระเช้าคาจิ คาจิ – ชมซากุระ เมืองคาวาสึ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โอชิโนะฮัคไค - ดูไฟ Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ – ดิวตี้ฟรี – ชินจูกุ – สนามบินนาริตะ
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 5
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ญี่ปุ่น : ZNRT30 ญี่ปุ่น นาริตะ คาวาสึ โตเกียว 5D3N (เลสโก สปาร์คซากุระแรก) (100320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ญี่ปุ่นขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : XJ173 TOKYO FUJI FREEDAY 5D3N ซุปตาร์ ไฟไหม้ 5 (150320)
เดินทาง มี.ค.-เม.ย.
ราคาเริ่มต้น 18,888
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJT23.1 Re.1 TOKYO FUKUSHIMA 5 วัน 3 คืน (170320)
เดินทาง มี.ค.-เม.ย.
ราคาเริ่มต้น 18,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : JXW35 OSAKA หน๊าว หนาว 6 วัน 4 คืน (180320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,888
ทัวร์ญี่ปุ่น : EASY SUNSHINE OKINAWA 4 วัน 2 คืน (200320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJO 3 Re.2 OSAKA - KOBE - FREE DAY 5 วัน 3 คืน (130320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJT30 โตเกียว พิงค์มอส 5 วัน 3 คืน (290520)
เดินทาง เม.ย.-พ.ค.
ราคาเริ่มต้น 17,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top