ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJTN2 นาโกย่า ทาคายาม่า โตเกียว 5 วัน 4 คืน (240420)
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJTN2 นาโกย่า ทาคายาม่า โตเกียว 5 วัน 4 คืน (240420)
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า
ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น กิฟุ
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว
ราคาเริ่มต้น 22,777
รหัสทัวร์ THS21-SL-JP-2APR-24APR20
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน SL
ปราสาทนาโกย่า - เมืองกิฟุ 
แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ  
หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ 
ลิตเติ้ลเกียวโตซันมาซูจิ 
ชมซากุระสะพานแดงนาคะบาชิ 
ศาลาว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า 
เมืองยามานาชิ - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5
แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ
พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - วัดอาซากุสะ 
ถนนนากามิเซะ – หอคอยโตเกียวสกายทรี
กันดั้มโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้                                     
ชมซากุระสวนอุเอะโนะ – ตลาดอะเมโยโกะ
ศาลเจ้าเมจิ + ช้อปปิ้งฮาราจุกุ 
ชิบูย่า + ค่าเฟ่หุ่นยนต์ - ชินจูกุ 
หรือ OPTION B อิสระซื้อบัตรดิสนีย์แลนด์ 
สนีย์ซี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สนามบินดอนเมือง - สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ นาโกย่า – ปราสาทนาโกย่า - เมืองกิฟุ – แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ
X X อาหาร
  2 หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – ลิตเติ้ลเกียวโตซันมาซูจิ – ชมซากุระสะพานแดงนาคะบาชิ - ศาลาว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า - เมืองยามานาชิ - แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ
อาหาร X อาหาร
  3 ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ – หอคอยโตเกียวสกายทรี - กันดั้มโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้
อาหาร อาหาร X
  4 ชมซากุระสวนอุเอะโนะ – ตลาดอะเมโยโกะ - ศาลเจ้าเมจิ + ช้อปปิ้งฮาราจุกุ - ชิบูย่า + ค่าเฟ่หุ่นยนต์ - ชินจูกุ - หรือ OPTION B อิสระซื้อบัตรดิสนีย์แลนด์ - ดิสนีย์ซี
อาหาร X X
  5 สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินดอนเมือง - สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ นาโกย่า – ปราสาทนาโกย่า - เมืองกิฟุ – แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – ลิตเติ้ลเกียวโตซันมาซูจิ – ชมซากุระสะพานแดงนาคะบาชิ - ศาลาว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า - เมืองยามานาชิ - แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ – หอคอยโตเกียวสกายทรี - กันดั้มโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : ชมซากุระสวนอุเอะโนะ – ตลาดอะเมโยโกะ - ศาลเจ้าเมจิ + ช้อปปิ้งฮาราจุกุ - ชิบูย่า + ค่าเฟ่หุ่นยนต์ - ชินจูกุ - หรือ OPTION B อิสระซื้อบัตรดิสนีย์แลนด์ - ดิสนีย์ซี
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 5
สถานที่ : สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJTN2 นาโกย่า ทาคายาม่า โตเกียว 5 วัน 4 คืน (240420)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ญี่ปุ่นขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJT23.1 Re.1 TOKYO FUKUSHIMA 5 วัน 3 คืน (170320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : JXW35 OSAKA หน๊าว หนาว 6 วัน 4 คืน (180320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,888
ทัวร์ญี่ปุ่น : EASY SUNSHINE OKINAWA 4 วัน 2 คืน (200320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJO 3 Re.2 OSAKA - KOBE - FREE DAY 5 วัน 3 คืน (130320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJT30 โตเกียว พิงค์มอส 5 วัน 3 คืน (290520)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 17,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top