ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJT26 โตเกียว ชิค ชิค 5 วัน 3 คืน (290420)
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJT26 โตเกียว ชิค ชิค 5 วัน 3 คืน (290420)
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 20,777
รหัสทัวร์ THS21-XW-JP-1APR-29APR20
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน XW
วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ 
ชมซากุระสวนอุเอะโนะ - เมืองยามานาชิ 
ขึ้นกระเช้าคาจิ คาจิ – แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ    
ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว 
ศาลเจ้าอาราคุระเซ็นเง็น – เจดีย์ชูเรโตะ 
เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น - เมืองโบราณคาวาโกเอะ 
ย่านโกดังเก่าสมัยเอโดะ + หอระฆังเมือง 
ช้อปปิ้งชิบูย่า –ช้อปปิ้งชินจุกุ
วัดนาริตะ - ช้อปปิ้งอิออนมอล์ 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
X X X
  2 สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น - วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ – ชมซากุระสวนอุเอะโนะ - เมืองยามานาชิ - ขึ้นกระเช้าคาจิ คาจิ – แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ
X อาหาร อาหาร
  3 ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ศาลเจ้าอาราคุระเซ็นเง็น – เจดีย์ชูเรโตะ -เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น
อาหาร อาหาร X
  4 เมืองโบราณคาวาโกเอะ - ย่านโกดังเก่าสมัยเอโดะ + หอระฆังเมือง – ช้อปปิ้งชิบูย่า –ช้อปปิ้งชินจุกุ
อาหาร X X
  5 วัดนาริตะ - ช้อปปิ้งอิออนมอล์ - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น - วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ – ชมซากุระสวนอุเอะโนะ - เมืองยามานาชิ - ขึ้นกระเช้าคาจิ คาจิ – แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ศาลเจ้าอาราคุระเซ็นเง็น – เจดีย์ชูเรโตะ -เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : เมืองโบราณคาวาโกเอะ - ย่านโกดังเก่าสมัยเอโดะ + หอระฆังเมือง – ช้อปปิ้งชิบูย่า –ช้อปปิ้งชินจุกุ
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 5
สถานที่ : วัดนาริตะ - ช้อปปิ้งอิออนมอล์ - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJT26 โตเกียว ชิค ชิค 5 วัน 3 คืน (290420)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ญี่ปุ่นขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJT23.1 Re.1 TOKYO FUKUSHIMA 5 วัน 3 คืน (170320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : JXW35 OSAKA หน๊าว หนาว 6 วัน 4 คืน (180320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,888
ทัวร์ญี่ปุ่น : EASY SUNSHINE OKINAWA 4 วัน 2 คืน (200320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJO 3 Re.2 OSAKA - KOBE - FREE DAY 5 วัน 3 คืน (130320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJT30 โตเกียว พิงค์มอส 5 วัน 3 คืน (290520)
เดินทาง เม.ย.-พ.ค.
ราคาเริ่มต้น 17,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top