ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJH10 ฮอกไกโด โรแมนติก 5D3N (220420)
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJH10 ฮอกไกโด โรแมนติก 5D3N (220420)
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น ซัปโปโร
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
ราคาเริ่มต้น 20,777
รหัสทัวร์ THS21-XW-JP-25MAR-22APR20
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน XW
อุทยานโมอาย - เนินพระพุทธเจ้า
ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ - เมืองโนโบริเบทสึ
หุบเขานรกจิโกคุดานิ – บ่อน้ำร้อนโอยุนุมะ
ภูเขาไฟโชวะชินซัง - สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน
ล่องเรือทะเลสาปโทยะ - เกาะนากาจิมะ - ซัปโปโร         
ดิวตี้ฟรี - คลองโอตารุ - ช้อปปิ้งถนนซาไกมาจิ
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี + นาฬิกาไอน้ำโบราณ
ร้านกาแฟฮัลโหลคิตตี้ - พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร
จุดชมวิวเมืองซัปโปโรภูเขาโมอิวะ - ตลาดปลาโจไก
ช้อปปิ้ง มิตซุย เอาท์เลต
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
X X X
  2 สนามบินนิวชิโตะเสะ ฮอกไกโด – อุทยานโมอาย - เนินพระพุทธเจ้า – ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ
X X อาหาร
  3 เมืองโนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกคุดานิ – บ่อน้ำร้อนโอยุนุมะ – ภูเขาไฟโชวะชินซัง - สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน - ล่องเรือทะเลสาปโทยะ - เกาะนากาจิมะ - ซัปโปโร
อาหาร อาหาร X
  4 ดิวตี้ฟรี - คลองโอตารุ - ช้อปปิ้งถนนซาไกมาจิ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - ร้านกาแฟฮัลโหลคิตตี้ - พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร - จุดชมวิวเมืองซัปโปโรภูเขาโมอิวะ
อาหาร X X
  5 ตลาดปลาโจไก - ช้อปปิ้ง มิตซุย เอาท์เลต - สนามบินนิวชิโตะเสะ - สนามบินดอนเมือง
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินนิวชิโตะเสะ ฮอกไกโด – อุทยานโมอาย - เนินพระพุทธเจ้า – ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เมืองโนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกคุดานิ – บ่อน้ำร้อนโอยุนุมะ – ภูเขาไฟโชวะชินซัง - สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน - ล่องเรือทะเลสาปโทยะ - เกาะนากาจิมะ - ซัปโปโร
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : ดิวตี้ฟรี - คลองโอตารุ - ช้อปปิ้งถนนซาไกมาจิ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - ร้านกาแฟฮัลโหลคิตตี้ - พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร - จุดชมวิวเมืองซัปโปโรภูเขาโมอิวะ
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 5
สถานที่ : ตลาดปลาโจไก - ช้อปปิ้ง มิตซุย เอาท์เลต - สนามบินนิวชิโตะเสะ - สนามบินดอนเมือง
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJH10 ฮอกไกโด โรแมนติก 5D3N (220420)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ญี่ปุ่นขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJT23.1 Re.1 TOKYO FUKUSHIMA 5 วัน 3 คืน (170320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : JXW35 OSAKA หน๊าว หนาว 6 วัน 4 คืน (180320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,888
ทัวร์ญี่ปุ่น : EASY SUNSHINE OKINAWA 4 วัน 2 คืน (200320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJO 3 Re.2 OSAKA - KOBE - FREE DAY 5 วัน 3 คืน (130320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJT30 โตเกียว พิงค์มอส 5 วัน 3 คืน (290520)
เดินทาง เม.ย.-พ.ค.
ราคาเริ่มต้น 17,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top