ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJH08 ฮอกไกโด เพาว์เดอร์สโนว์ 5 วัน 3 คืน (010420)
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJH08 ฮอกไกโด เพาว์เดอร์สโนว์ 5 วัน 3 คืน (010420)
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น ซัปโปโร
ราคาเริ่มต้น 21,777
รหัสทัวร์ THS21-XW-JP-28FEB-1APR20
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน XW
เมืองโนโบริเบ็ทสึ – หุบเขานรกจิโกคุดานิ 
ภูเขาไฟโชวะชินซัง - แช่ออนเซ็นธรรมชาติ     
สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน คิโรโระ สกี รีสอร์ท
ลานสกีคิโรโระ รีสอร์ท - เมืองโอตารุ 
คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี 
นาฬิกาไอน้ำโบราณ - ร้านกาแฟฮัลโหลคิตตี้ 
ช้อปปิ้ง ถนนซาไกมาจิ - โรงงานช็อคโกแลต 
เมืองซัปโปโร - DUTY FREE - ศาลเจ้าฮอกไกโด 
ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - สวนโอโดริ 
หอนาฬิกาซัปโปโร - ซัปโปโรทาวเวอร์ 
ช้อปปิ้ง ซูซูกิโนะ - ตลาดปลาโจไก 
ช้อปปิ้ง มิตซุย เอาท์เลต - ถ่ายรูปคู่โดราเอมอน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพมหานคร – สนามบินดอนเมือง
X X X
  2 เมืองโนโบริเบ็ทสึ – หุบเขานรกจิโกคุดานิ - ภูเขาไฟโชวะชินซัง - สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน คิโรโระ สกี รีสอร์ท - แช่ออนเซ็นธรรมชาติ
X อาหาร อาหาร
  3 ลานสกีคิโรโระ รีสอร์ท - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - ร้านกาแฟฮัลโหลคิตตี้ - ช้อปปิ้ง ถนนซาไกมาจิ - โรงงานช็อคโกแลต - เมืองซัปโปโร
อาหาร อาหาร X
  4 DUTY FREE - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - สวนโอโดริ -หอนาฬิกาซัปโปโร - ซัปโปโรทาวเวอร์ - ช้อปปิ้ง ซูซูกิโนะ
อาหาร อาหาร X
  5 ตลาดปลาโจไก - ช้อปปิ้ง มิตซุย เอาท์เลต - ถ่ายรูปคู่โดราเอมอน - สนามบินนิวชิโตเสะ - สนามบินดอนเมือง
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร – สนามบินดอนเมือง
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : เมืองโนโบริเบ็ทสึ – หุบเขานรกจิโกคุดานิ - ภูเขาไฟโชวะชินซัง - สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน คิโรโระ สกี รีสอร์ท - แช่ออนเซ็นธรรมชาติ
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ลานสกีคิโรโระ รีสอร์ท - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - ร้านกาแฟฮัลโหลคิตตี้ - ช้อปปิ้ง ถนนซาไกมาจิ - โรงงานช็อคโกแลต - เมืองซัปโปโร
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : DUTY FREE - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - สวนโอโดริ -หอนาฬิกาซัปโปโร - ซัปโปโรทาวเวอร์ - ช้อปปิ้ง ซูซูกิโนะ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : ตลาดปลาโจไก - ช้อปปิ้ง มิตซุย เอาท์เลต - ถ่ายรูปคู่โดราเอมอน - สนามบินนิวชิโตเสะ - สนามบินดอนเมือง
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJH08 ฮอกไกโด เพาว์เดอร์สโนว์ 5 วัน 3 คืน (010420)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ญี่ปุ่นขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJT23.1 Re.1 TOKYO FUKUSHIMA 5 วัน 3 คืน (170320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : JXW35 OSAKA หน๊าว หนาว 6 วัน 4 คืน (180320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,888
ทัวร์ญี่ปุ่น : EASY SUNSHINE OKINAWA 4 วัน 2 คืน (200320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJO 3 Re.2 OSAKA - KOBE - FREE DAY 5 วัน 3 คืน (130320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJT30 โตเกียว พิงค์มอส 5 วัน 3 คืน (290520)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 17,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top