ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น : PJP74-SL PRO FUKUOKA CHUKOKU 5 วัน 3 คืน (280320)
ทัวร์ญี่ปุ่น : PJP74-SL PRO FUKUOKA CHUKOKU 5 วัน 3 คืน (280320)
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น คิวชู
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ
ราคาเริ่มต้น 19,999
รหัสทัวร์ THJ6-SL-JP-3JAN-28MAR20
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน SL
คิตะคิวชู - ตลาดปลาคาราโตะ
ศาลเจ้า Motonosumi Inari
อิออน มอลล์-สะพานคินไตเคียว
เกาะมิยาจิมะ (Miyajima)
Atomic Bomb Dome
ถนนคนเดินฮอนโดริโชเทนไก
ถนนกำแพงสีขาวเมืองยานาอิ
ศาลเจ้าอะคะมะ-ย่านการค้าเท็นจิน
คาแนลซิตี
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
X X X
  2 สนามบินฟุกุโอกะ – คิตะคิวชู - ตลาดปลาคาราโตะ-ศาลเจ้า Motonosumi Inari - อิออน มอลล์
อาหาร X X
  3 สะพานคินไตเคียว-เกาะมิยาจิมะ (Miyajima)- Atomic Bomb Dome-ถนนคนเดินฮอนโดริโชเทนไก
อาหาร อาหาร X
  4 ถนนกำแพงสีขาวเมืองยานาอิ-ศาลเจ้าอะคะมะ-ย่านการค้าเท็นจิน-คาแนลซิตี
อาหาร อาหาร X
  5 สนามบินฟุกุโอกะ-กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินฟุกุโอกะ – คิตะคิวชู - ตลาดปลาคาราโตะ-ศาลเจ้า Motonosumi Inari - อิออน มอลล์
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 3
สถานที่ : สะพานคินไตเคียว-เกาะมิยาจิมะ (Miyajima)- Atomic Bomb Dome-ถนนคนเดินฮอนโดริโชเทนไก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : ถนนกำแพงสีขาวเมืองยานาอิ-ศาลเจ้าอะคะมะ-ย่านการค้าเท็นจิน-คาแนลซิตี
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : สนามบินฟุกุโอกะ-กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ญี่ปุ่น : PJP74-SL PRO FUKUOKA CHUKOKU 5 วัน 3 คืน (280320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ญี่ปุ่นขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJT23.1 Re.1 TOKYO FUKUSHIMA 5 วัน 3 คืน (170320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : JXW35 OSAKA หน๊าว หนาว 6 วัน 4 คืน (180320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,888
ทัวร์ญี่ปุ่น : EASY SUNSHINE OKINAWA 4 วัน 2 คืน (200320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJO 3 Re.2 OSAKA - KOBE - FREE DAY 5 วัน 3 คืน (130320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJT30 โตเกียว พิงค์มอส 5 วัน 3 คืน (290520)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 17,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top