ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น : PJP56-SL PRO SAKURA NAGOYA TAKAYAMA TOYAMA 4 วัน 3 คืน (260420)
ทัวร์ญี่ปุ่น : PJP56-SL PRO SAKURA NAGOYA TAKAYAMA TOYAMA 4 วัน 3 คืน (260420)
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า
ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า
ราคาเริ่มต้น 21,999
รหัสทัวร์ THJ6-SL-JP-23MAR-26APR20
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน SL
 NABANA NO SATO - ชมซากุระ แม่น้ำชินซาไก 
เมืองเก่าทาคายาม่า - ชมซากุระ ณ สะพานนาคะบาชิ 
เมืองมัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ (ชมด้านนอก) 
ถนนคนเดินมัตสึโมโต้ - วัดเซ็นโคจิ 
ชมซากุระ ณ TAKADA PARK - โทยาม่า 
สวนอาซาฮีฟุนะกาว่า - หมู่บ้านชิระคาวาโกะ  
อิออนมอลล์ กิฟุ - ศาลเจ้าโอสึคันนอน 
JAZZ DREAM NAGO
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาโกย่า – เทศกาลไฟ NABANA NO SATO
X X X
  2 ชมซากุระ แม่น้ำชินซาไก - เมืองเก่าทาคายาม่า - ชมซากุระ ณ สะพานนาคะบาชิ – เมืองมัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ (ชมด้านนอก) – ถนนคนเดินมัตสึโมโต้
อาหาร อาหาร X
  3 วัดเซ็นโคจิ - ชมซากุระ ณ TAKADA PARK - โทยาม่า - สวนอาซาฮีฟุนะกาว่า - หมู่บ้านชิระคาวาโกะ - อิออนมอลล์ กิฟุ
อาหาร อาหาร X
  4 ศาลเจ้าโอสึคันนอน - JAZZ DREAM NAGOYA – สนามบินนาโกย่า - สนามบินดอนเมือง
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาโกย่า – เทศกาลไฟ NABANA NO SATO
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ชมซากุระ แม่น้ำชินซาไก - เมืองเก่าทาคายาม่า - ชมซากุระ ณ สะพานนาคะบาชิ – เมืองมัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ (ชมด้านนอก) – ถนนคนเดินมัตสึโมโต้
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : วัดเซ็นโคจิ - ชมซากุระ ณ TAKADA PARK - โทยาม่า - สวนอาซาฮีฟุนะกาว่า - หมู่บ้านชิระคาวาโกะ - อิออนมอลล์ กิฟุ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : ศาลเจ้าโอสึคันนอน - JAZZ DREAM NAGOYA – สนามบินนาโกย่า - สนามบินดอนเมือง
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ญี่ปุ่น : PJP56-SL PRO SAKURA NAGOYA TAKAYAMA TOYAMA 4 วัน 3 คืน (260420)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ญี่ปุ่นขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJT23.1 Re.1 TOKYO FUKUSHIMA 5 วัน 3 คืน (170320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : JXW35 OSAKA หน๊าว หนาว 6 วัน 4 คืน (180320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,888
ทัวร์ญี่ปุ่น : EASY SUNSHINE OKINAWA 4 วัน 2 คืน (200320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJO 3 Re.2 OSAKA - KOBE - FREE DAY 5 วัน 3 คืน (130320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJT30 โตเกียว พิงค์มอส 5 วัน 3 คืน (290520)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 17,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top