ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น : PJP53A-SL PRO SNOW NAGOYA TAKAYAMA NAGANO FUJI 4 วัน 3 คืน (200320)
ทัวร์ญี่ปุ่น : PJP53A-SL PRO SNOW NAGOYA TAKAYAMA NAGANO FUJI 4 วัน 3 คืน (200320)
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า
ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 22,999
รหัสทัวร์ THJ6-SL-JP-1DEC19-20MAR20
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน SL
ศาลเจ้าโอสุคันนอน-ย่านช้อปปิ้งโอสุ-เมืองกิฟุ
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า
ซันมาชิซูจิ-สะพานแดงนากาบาชิ-นากาโน่
วัดเซ็นโคจิ + เดินเล่นช้อปปิ้งถนนหน้าวัด
ลิงแช่ออนเซน-ปราสาทมัตสึโมโต้
เพลิดเพลิน ณ ลานสกี FUJITEN
วัฒนธรรมชงชาแบบญี่ปุ่น-แช่ออนเซ็น
ทะเลสาบฮามานะ-JAZZ DREAM OUTLET 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สนามบินดอนเมือง-สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ – ศาลเจ้าโอสุคันนอน – ย่านช้อปปิ้งโอสุ - เมืองกิฟุ
X X X
  2 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ - สะพานแดงนากาบาชิ – นากาโน่ - วัดเซ็นโคจิ + เดินเล่นช้อปปิ้งถนนหน้าวัด
อาหาร อาหาร X
  3 ลิงแช่ออนเซน – ปราสาทมัตสึโมโต้ (ชมด้านนอก) – เพลิดเพลิน ณ ลานสกี FUJITEN – วัฒนธรรมชงชาแบบญี่ปุ่น - แช่ออนเซ็น
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 ทะเลสาบฮามานะ – JAZZ DREAM OUTLET – สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ -สนามบินดอนเมือง
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินดอนเมือง-สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ – ศาลเจ้าโอสุคันนอน – ย่านช้อปปิ้งโอสุ - เมืองกิฟุ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ - สะพานแดงนากาบาชิ – นากาโน่ - วัดเซ็นโคจิ + เดินเล่นช้อปปิ้งถนนหน้าวัด
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : ลิงแช่ออนเซน – ปราสาทมัตสึโมโต้ (ชมด้านนอก) – เพลิดเพลิน ณ ลานสกี FUJITEN – วัฒนธรรมชงชาแบบญี่ปุ่น - แช่ออนเซ็น
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ทะเลสาบฮามานะ – JAZZ DREAM OUTLET – สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ -สนามบินดอนเมือง
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ญี่ปุ่น : PJP53A-SL PRO SNOW NAGOYA TAKAYAMA NAGANO FUJI 4 วัน 3 คืน (200320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ญี่ปุ่นขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJT23.1 Re.1 TOKYO FUKUSHIMA 5 วัน 3 คืน (170320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : JXW35 OSAKA หน๊าว หนาว 6 วัน 4 คืน (180320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,888
ทัวร์ญี่ปุ่น : EASY SUNSHINE OKINAWA 4 วัน 2 คืน (200320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJO 3 Re.2 OSAKA - KOBE - FREE DAY 5 วัน 3 คืน (130320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJT30 โตเกียว พิงค์มอส 5 วัน 3 คืน (290520)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 17,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top