ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า
ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 52,900
รหัสทัวร์ THB16-TG-JP-3DEC19-24MAR20
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน TG
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ– ทาคายาม่า 
– หมู่บ้านเขตเมืองเก่าซันมาจิซูจิ
– ปราสาทมัตสึโมโต้ – ภูเขาไฟฟูจิ
– หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก–โตเกียว 
–วัดอาซากุสะ –ย่านชินจูกุ
– เมืองคาวาโกเอะ– โอไดบะ
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
  2 สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ ประเทศญี่ปุ่น – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ– ทาคายาม่า – หมู่บ้านเขตเมืองเก่าซันมาจิซูจิ
X อาหาร อาหาร
  3 ปราสาทมัตสึโมโต้ – ภูเขาไฟฟูจิ
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก–โตเกียว –วัดอาซากุสะ –ย่านชินจูกุ
อาหาร อาหาร X
  5 เมืองคาวาโกเอะ– โอไดบะ
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น – สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ ประเทศญี่ปุ่น – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ– ทาคายาม่า – หมู่บ้านเขตเมืองเก่าซันมาจิซูจิ
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ปราสาทมัตสึโมโต้ – ภูเขาไฟฟูจิ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก–โตเกียว –วัดอาซากุสะ –ย่านชินจูกุ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : เมืองคาวาโกเอะ– โอไดบะ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น – สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ญี่ปุ่นขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJT23.1 Re.1 TOKYO FUKUSHIMA 5 วัน 3 คืน (170320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : JXW35 OSAKA หน๊าว หนาว 6 วัน 4 คืน (180320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,888
ทัวร์ญี่ปุ่น : EASY SUNSHINE OKINAWA 4 วัน 2 คืน (200320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJO 3 Re.2 OSAKA - KOBE - FREE DAY 5 วัน 3 คืน (130320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top