ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จีน : ZPVG10 จีน เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี ดิสนีย์แลนด์ (เลสโก อาซ้อดิสนีย์) 5D3N (210520)
ทัวร์จีน : ZPVG10 จีน เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี ดิสนีย์แลนด์ (เลสโก อาซ้อดิสนีย์) 5D3N (210520)
เส้นทาง ทัวร์จีน เซียงไฮ้
ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น 13,999
รหัสทัวร์ THZ1-HO-CN-12MAR-21MAY20
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน HO
เมืองเซี่ยงไฮ้ – เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ 
เมืองอู๋ซี – พระใหญ่หลิงซาน (รวมค่ารถรางแล้ว)
ร้านไข่มุก – ถนนโบราณชิงหมิงเฉียว - เมืองอู๋ซี
เมืองโบราณเฟิงจิ่ง – ล่องเรือเมืองโบราณเฟิงจิ่ง
ร้านบัวหิมะ – หาดไว่ทาน - ถนนหนานกิง
ร้านสตาร์บัคส์ - ร้านผ้าไหม - เมืองเทมส์
ร้านหยก - ถนนช้อปปิ้งซินเทียนตี้
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
  2 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินซ่างไห่ผู่ตง – เมืองเซี่ยงไฮ้ – ประเทศจีน – อิสระเต็มวันที่เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (ราคาทัวร์นี้ รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมหัวหน้าทัวร์บริการ)
X X X
  3 เมืองอู๋ซี – พระใหญ่หลิงซาน (รวมค่ารถรางแล้ว) – ร้านไข่มุก – ถนนโบราณชิงหมิงเฉียว
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 เมืองอู๋ซี – เมืองโบราณเฟิงจิ่ง – ล่องเรือเมืองโบราณเฟิงจิ่ง – เมืองเซี่ยงไฮ้ – ร้านบัวหิมะ – หาดไว่ทาน – ถนนหนานกิง – ร้านสตาร์บัคส์
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 ร้านผ้าไหม – เมืองเทมส์ – ร้านหยก – ถนนช้อปปิ้งซินเทียนตี้ – สนามบินซ่างไห่ผู่ตง – สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ
อาหาร อาหาร อาหาร
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินซ่างไห่ผู่ตง – เมืองเซี่ยงไฮ้ – ประเทศจีน – อิสระเต็มวันที่เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (ราคาทัวร์นี้ รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมหัวหน้าทัวร์บริการ)
อาหาร : X  X  X
วัน 3
สถานที่ : เมืองอู๋ซี – พระใหญ่หลิงซาน (รวมค่ารถรางแล้ว) – ร้านไข่มุก – ถนนโบราณชิงหมิงเฉียว
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เมืองอู๋ซี – เมืองโบราณเฟิงจิ่ง – ล่องเรือเมืองโบราณเฟิงจิ่ง – เมืองเซี่ยงไฮ้ – ร้านบัวหิมะ – หาดไว่ทาน – ถนนหนานกิง – ร้านสตาร์บัคส์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ร้านผ้าไหม – เมืองเทมส์ – ร้านหยก – ถนนช้อปปิ้งซินเทียนตี้ – สนามบินซ่างไห่ผู่ตง – สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จีน : ZPVG10 จีน เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี ดิสนีย์แลนด์ (เลสโก อาซ้อดิสนีย์) 5D3N (210520)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์จีนขายดี
ทัวร์จีน : SCK2 คุนหมิง ที่รัก 5 วัน 2 คืน (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 6,777
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 7,989
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top