ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จีน : ZKMG11 จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกีล่า [เลสโก มังกรหยกเหินฟ้า] 6วัน 5คืน (300620)
ทัวร์จีน : ZKMG11 จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกีล่า [เลสโก มังกรหยกเหินฟ้า] 6วัน 5คืน (300620)
เส้นทาง ทัวร์จีน คุนหมิง
ทัวร์จีน ต้าลี่
ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น 15,999
รหัสทัวร์ THZ1-8L-CN-8JAN-30JUN20
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
สายการบิน 8L
เมืองคุณหมิง – เมืองต้าหลี่ – เมืองเก่าต้าหลี่ – ผ่านชมเจดีย์สามองค์
วัดเจ้าแม่กวนอิม - เมืองลี่เจียง – ภูเขาหิมะมังกรหยก – ทะเลสาบไป๋สุยเหอ
โชว์ความประทับใจแห่งลี่เจียง – อุทยานน้ำหยก – สระน้ำมังกรดำ – เมืองเก่าลี่เจียง 
เมืองจงเตี้ยน – โค้งแรกแยงซีเกียง – ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองเก่าจงเตี้ยน 
วัดชงจ้านหลิน – เมืองฉูฉง – เมืองเก่าชาวเผ่าหยี - วัดหยวนทง – ร้านบัวหิมะ
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉางซุย – เมืองคุนหมิง
X X X
  2 เมืองคุณหมิง – เมืองต้าหลี่ – เมืองเก่าต้าหลี่ – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – วัดเจ้าแม่กวนอิม – เมืองลี่เจียง
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 เมืองลี่เจียง – ภูเขาหิมะมังกรหยก – ทะเลสาบไป๋สุยเหอ – โชว์ความประทับใจแห่งลี่เจียง – อุทยานน้ำหยก – สระน้ำมังกรดำ – เมืองเก่าลี่เจียง
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 เมืองลี่เจียง – เมืองจงเตี้ยน – โค้งแรกแยงซีเกียง – ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองเก่าจงเตี้ยน
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 เมืองจงเตี้ยน – วัดชงจ้านหลิน – เมืองฉูฉง – เมืองเก่าชาวเผ่าหยี
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 เมืองฉูฉง – เมืองคุนหมิง – วัดหยวนทง – ร้านบัวหิมะ – สนามบินฉางซุย – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉางซุย – เมืองคุนหมิง
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : เมืองคุณหมิง – เมืองต้าหลี่ – เมืองเก่าต้าหลี่ – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – วัดเจ้าแม่กวนอิม – เมืองลี่เจียง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เมืองลี่เจียง – ภูเขาหิมะมังกรหยก – ทะเลสาบไป๋สุยเหอ – โชว์ความประทับใจแห่งลี่เจียง – อุทยานน้ำหยก – สระน้ำมังกรดำ – เมืองเก่าลี่เจียง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เมืองลี่เจียง – เมืองจงเตี้ยน – โค้งแรกแยงซีเกียง – ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองเก่าจงเตี้ยน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เมืองจงเตี้ยน – วัดชงจ้านหลิน – เมืองฉูฉง – เมืองเก่าชาวเผ่าหยี
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : เมืองฉูฉง – เมืองคุนหมิง – วัดหยวนทง – ร้านบัวหิมะ – สนามบินฉางซุย – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จีน : ZKMG11 จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกีล่า [เลสโก มังกรหยกเหินฟ้า] 6วัน 5คืน (300620)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์จีนขายดี
ทัวร์จีน : SCK2 คุนหมิง ที่รัก 5 วัน 2 คืน (240320)
เดินทาง มี.ค.-เม.ย.
ราคาเริ่มต้น 6,777
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 7,989
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top