ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จีน : ZCTU09 จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6D3N (เลทส์โก ยอดพยัคฆ์) (260620)
ทัวร์จีน : ZCTU09 จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6D3N (เลทส์โก ยอดพยัคฆ์) (260620)
เส้นทาง ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว
ทัวร์จีน เฉิงตู
ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น 12,999
รหัสทัวร์ THZ1-8L-CN-7APR-26JUN20
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
สายการบิน 8L
ทะเลสาบเตียซีไห่ – เมืองจิ่วจ้ายโกว
อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำทางภายในอุทยาน)
เมืองหวงหลง – อุทยานแห่งชาติหวงหลง
เมืองเม่าเสี้ยน – เมืองเฉิงตู – ร้านยางพารา
ร้านบัวหิมะ – ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่
ชมวิวสะพานโบราณ
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
X X X
  2 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – สนามบินเฉิงตูซวงหลิว – ทะเลสาบเตียซีไห่ – เมืองจิ่วจ้ายโกว
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำทางภายในอุทยาน) – โชว์ทิเบต (OPTION)
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 เมืองจิ่วจ้ายโกว – เมืองหวงหลง – อุทยานแห่งชาติหวงหลง – เมืองเม่าเสี้ยน
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 เมืองเม่าเสี้ยน – เมืองเฉิงตู – ร้านยางพารา – ร้านบัวหิมะ – ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่ – OPTION : โชว์เปลี่ยนหน้ากาก – ชมวิวสะพานโบราณ – สนามบินเฉิงตูซวงหลิว
อาหาร อาหาร X
  6 สนามบินเฉิงตูซวงหลิว – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – สนามบินเฉิงตูซวงหลิว – ทะเลสาบเตียซีไห่ – เมืองจิ่วจ้ายโกว
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำทางภายในอุทยาน) – โชว์ทิเบต (OPTION)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เมืองจิ่วจ้ายโกว – เมืองหวงหลง – อุทยานแห่งชาติหวงหลง – เมืองเม่าเสี้ยน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เมืองเม่าเสี้ยน – เมืองเฉิงตู – ร้านยางพารา – ร้านบัวหิมะ – ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่ – OPTION : โชว์เปลี่ยนหน้ากาก – ชมวิวสะพานโบราณ – สนามบินเฉิงตูซวงหลิว
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 6
สถานที่ : สนามบินเฉิงตูซวงหลิว – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
07 - 12 เม.ย. 63
16,999
19,999
16,999
19,999
19,999
08 - 13 เม.ย. 63
16,999
19,999
16,999
19,999
19,999
09 - 14 เม.ย. 63
18,999
21,999
18,999
21,999
21,999
10 - 15 เม.ย. 63
19,999
22,999
19,999
22,999
22,999
11 - 16 เม.ย. 63
18,999
21,999
18,999
21,999
21,999
12 - 17 เม.ย. 63
17,999
20,999
17,999
20,999
20,999
13 - 18 เม.ย. 63
17,999
20,999
17,999
20,999
20,999
14 - 19 เม.ย. 63
16,999
19,999
16,999
19,999
19,999
16 - 21 เม.ย. 63
15,999
18,999
15,999
18,999
18,999
17 - 22 เม.ย. 63
15,999
18,999
15,999
18,999
18,999
21 - 26 เม.ย. 63
15,999
18,999
15,999
18,999
18,999
22 - 27 เม.ย. 63
15,999
18,999
15,999
18,999
18,999
23 - 28 เม.ย. 63
15,999
18,999
15,999
18,999
18,999
24 - 29 เม.ย. 63
15,999
18,999
15,999
18,999
18,999
28 เม.ย. 63 - 03 พ.ค. 63
16,999
19,999
16,999
19,999
19,999
29 เม.ย. 63 - 04 พ.ค. 63
16,999
19,999
16,999
19,999
19,999
30 เม.ย. 63 - 05 พ.ค. 63
16,999
19,999
16,999
19,999
19,999
01 - 06 พ.ค. 63
17,999
20,999
17,999
20,999
20,999
05 - 10 พ.ค. 63
14,999
17,999
14,999
17,999
17,999
06 - 11 พ.ค. 63
14,999
17,999
14,999
17,999
17,999
07 - 12 พ.ค. 63
14,999
17,999
14,999
17,999
17,999
08 - 13 พ.ค. 63
14,999
17,999
14,999
17,999
17,999
12 - 17 พ.ค. 63
14,999
17,999
14,999
17,999
17,999
13 - 18 พ.ค. 63
14,999
17,999
14,999
17,999
17,999
14 - 19 พ.ค. 63
14,999
17,999
14,999
17,999
17,999
15 - 20 พ.ค. 63
14,999
17,999
14,999
17,999
17,999
19 - 24 พ.ค. 63
14,999
17,999
14,999
17,999
17,999
20 - 25 พ.ค. 63
14,999
17,999
14,999
17,999
17,999
21 - 26 พ.ค. 63
14,999
17,999
14,999
17,999
17,999
22 - 27 พ.ค. 63
14,999
17,999
14,999
17,999
17,999
26 - 31 พ.ค. 63
14,999
17,999
14,999
17,999
17,999
27 พ.ค. 63 - 01 มิ.ย. 63
14,999
17,999
14,999
17,999
17,999
28 พ.ค. 63 - 02 มิ.ย. 63
14,999
17,999
14,999
17,999
17,999
29 พ.ค. 63 - 03 มิ.ย. 63
15,999
18,999
15,999
18,999
18,999
02 - 07 มิ.ย. 63
13,999
16,999
13,999
16,999
16,999
03 - 08 มิ.ย. 63
13,999
16,999
13,999
16,999
16,999
04 - 09 มิ.ย. 63
13,999
16,999
13,999
16,999
16,999
05 - 10 มิ.ย. 63
13,999
16,999
13,999
16,999
16,999
09 - 14 มิ.ย. 63
12,999
15,999
12,999
15,999
15,999
10 - 15 มิ.ย. 63
13,999
16,999
13,999
16,999
16,999
11 - 16 มิ.ย. 63
13,999
16,999
13,999
16,999
16,999
12 - 17 มิ.ย. 63
13,999
16,999
13,999
16,999
16,999
16 - 21 มิ.ย. 63
12,999
15,999
12,999
15,999
15,999
17 - 22 มิ.ย. 63
13,999
16,999
13,999
16,999
16,999
18 - 23 มิ.ย. 63
13,999
16,999
13,999
16,999
16,999
19 - 24 มิ.ย. 63
13,999
16,999
13,999
16,999
16,999
23 - 28 มิ.ย. 63
12,999
15,999
12,999
15,999
15,999
24 - 29 มิ.ย. 63
13,999
16,999
13,999
16,999
16,999
25 - 30 มิ.ย. 63
13,999
16,999
13,999
16,999
16,999
26 มิ.ย. 63 - 01 ก.ค. 63
13,999
16,999
13,999
16,999
16,999

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จีน : ZCTU09 จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6D3N (เลทส์โก ยอดพยัคฆ์) (260620)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์จีนขายดี
ทัวร์จีน : SCK2 คุนหมิง ที่รัก 5 วัน 2 คืน (240320)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 6,777
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 7,989

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top