ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จีน : ZCTU07 จีน เฉิงตู 5D2N (เลทส์โก ยอดพยัคฆ์ป่าท้อสิบลี้) (260320)
ทัวร์จีน : ZCTU07 จีน เฉิงตู 5D2N (เลทส์โก ยอดพยัคฆ์ป่าท้อสิบลี้) (260320)
เส้นทาง ทัวร์จีน
ทัวร์จีน เฉิงตู
ราคาเริ่มต้น 9,999
รหัสทัวร์ THZ1-8L-CN-10MAR-26MAR20
ระยะเวลา 5 วัน 2 คืน
สายการบิน 8L
เมืองเฉิงตู – สวนดอกท้อ หลงฉวนอี้ 
ทุ่งดอกมัสตาร์ด – เมืองตูเจียงเอี้ยน 
เมืองโบราณตูเจียงเอี้ยน - ร้านบัวหิมะ
หุบเขาหมีแพนด้า - ถนนคนเดินชุนซีลู่ 
สวนพฤกษศาสตร์ - ร้านหยก 
ถนนซอยกว้างซอยแคบ - ร้านยางพารา 
วัดเหวินซู – ถนนไทกู๋หลี่และวัดต้าฉือ 
ชมวิวสะพานโบราณเหยี่ยนเฉี่ยว 
OPTION : โชว์เปลี่ยนหน้ากาก 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
  2 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเฉิงตูซวงหลิว – เมืองเฉิงตู – ประเทศจีน – สวนดอกท้อ หลงฉวนอี้ – ทุ่งดอกมัสตาร์ด – เมืองตูเจียงเอี้ยน – เมืองโบราณตูเจียงเอี้ยน
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 เมืองตูเจียงเอี้ยน – หุบเขาหมีแพนด้า – สวนพฤกษศาสตร์ – เมืองเฉิงตู – ร้านหยก – ถนนซอยกว้างซอยแคบ
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 เมืองเฉิงตู – ร้านบัวหิมะ – ร้านยางพารา – วัดเหวินซู – ถนนไทกู๋หลี่และวัดต้าฉือ – ถนนคนเดินชุนซีลู่ – ชมวิวสะพานโบราณเหยี่ยนเฉี่ยว – OPTION : โชว์เปลี่ยนหน้ากาก – สนามบินเฉิงตูซวงหลิว
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 สนามบินเฉิงตูซวงหลิว – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเฉิงตูซวงหลิว – เมืองเฉิงตู – ประเทศจีน – สวนดอกท้อ หลงฉวนอี้ – ทุ่งดอกมัสตาร์ด – เมืองตูเจียงเอี้ยน – เมืองโบราณตูเจียงเอี้ยน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เมืองตูเจียงเอี้ยน – หุบเขาหมีแพนด้า – สวนพฤกษศาสตร์ – เมืองเฉิงตู – ร้านหยก – ถนนซอยกว้างซอยแคบ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เมืองเฉิงตู – ร้านบัวหิมะ – ร้านยางพารา – วัดเหวินซู – ถนนไทกู๋หลี่และวัดต้าฉือ – ถนนคนเดินชุนซีลู่ – ชมวิวสะพานโบราณเหยี่ยนเฉี่ยว – OPTION : โชว์เปลี่ยนหน้ากาก – สนามบินเฉิงตูซวงหลิว
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : สนามบินเฉิงตูซวงหลิว – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จีน : ZCTU07 จีน เฉิงตู 5D2N (เลทส์โก ยอดพยัคฆ์ป่าท้อสิบลี้) (260320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์จีนขายดี
ทัวร์จีน : SCK2 คุนหมิง ที่รัก 5 วัน 2 คืน (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 6,777
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 7,989
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top