ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จีน : WE103 ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง หงหยาต้ง หลุมสะพานสวรรค์ 3 วัน 2 คืน (200620)
ทัวร์จีน : WE103 ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง หงหยาต้ง หลุมสะพานสวรรค์ 3 วัน 2 คืน (200620)
เส้นทาง ทัวร์จีน
ทัวร์จีน ฉงชิ่ง
ทัวร์จีน อู่หลง
ราคาเริ่มต้น 11,888
รหัสทัวร์ THB12-WE-CN-7FEB-20JUN20
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน WE
ฉงชิ่ง-นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก-เมืองอู่หลง             
อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์(รวมรถอุทยาน+ลิฟท์+ระเบียงแก้ว) 
OPTION: อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถไฟฟ้า) +โชว์IMPRESSIONWULONG 
อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สนามบินสุวรรณภูมิ-ฉงชิ่ง-นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก-เมืองอู่หลง
X X อาหาร
  2 อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์(รวมรถอุทยาน+ลิฟท์+ระเบียงแก้ว) OPTION: อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถไฟฟ้า) +โชว์IMPRESSIONWULONG
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 ฉงชิง-อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง-สนามบินฉงชิงจงเป่ย-กรุงเทพฯ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ-ฉงชิ่ง-นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก-เมืองอู่หลง
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์(รวมรถอุทยาน+ลิฟท์+ระเบียงแก้ว) OPTION: อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถไฟฟ้า) +โชว์IMPRESSIONWULONG
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ฉงชิง-อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง-สนามบินฉงชิงจงเป่ย-กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จีน : WE103 ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง หงหยาต้ง หลุมสะพานสวรรค์ 3 วัน 2 คืน (200620)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์จีนขายดี
ทัวร์จีน : SCK2 คุนหมิง ที่รัก 5 วัน 2 คืน (240320)
เดินทาง มี.ค.-เม.ย.
ราคาเริ่มต้น 6,777
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 7,989
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top